กรมการค้าภายในติดตามตรวจสอบการจำหน่าย ′เสื้อผ้าสีดำ′

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกติดตามสถานการณ์จำหน่ายเครื่องแต่งกายสีดำช่วงที่คนไทยแต่งกายไว้ทุกข์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลให้มีปริมาณเพียงพอและไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา โดยกรมฯจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบตามแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้า ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าปลีกค้าส่งเป็นประจำทุกวัน ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน รวมทั้ง จะได้ให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจและแนะนำแหล่งจำหน่ายให้ประชาชนรับทราบอีกด้วย

“ในการให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ออกตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายเครื่องแต่งกายสีดำในเบื้องต้น พบว่าปริมาณยังคงมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และเชื่อว่ากรมฯจะสามารถดูแลให้มีปริมาณเพียงพอและจำหน่ายในราคาเหมาะสมได้ แม้ประชาชนมีความต้องการซื้อเครื่องแต่งกายสีดำเพิ่มขึ้นก็ตาม”

อย่างไรก็ตามกรมฯได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า อย่าฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ เพราะหากตรวจพบผู้ประกอบการมีการกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์