EXIM BANK ปักหมุด สปป.ลาว เปิดสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์กระตุ้นการค้าการลงทุนใน CLMVT

EXIM BANK ปักหมุด สปป.ลาว เปิดสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์กระตุ้นการค้าการลงทุนใน CLMVT
EXIM BANK ปักหมุด สปป.ลาว เปิดสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์กระตุ้นการค้าการลงทุนใน CLMVT

EXIM BANK ปักหมุด สปป.ลาว เปิดสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์กระตุ้นการค้าการลงทุนใน CLMVT

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา สปป.ลาว เป็นประเทศที่นักลงทุนหลักให้ความสนใจมาก เพราะเป็นประเทศที่มีระดับการเติบโตสูงมาก การจัดตั้งสำนักงานผู้แทนของ EXIM BANK ในเวียงจันทน์จึงสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลและผู้ประกอบการไทยให้ความสำคัญกับ สปป.ลาว

นายพิศิษฐ์ เสรีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
นายพิศิษฐ์ เสรีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

ด้านนายพิศิษฐ์ เสรีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า เป็นเวลา 24 ปีที่ EXIM BANK ทำหน้าที่ส่งเสริมการส่งออก การนำเข้า และการลงทุน โดย EXIM BANK ได้สนับสนุนการเงินให้แก่โครงการต่างๆ ใน สปป.ลาว รวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ล้านบาท ในการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการของไทย และ สปป.ลาว รวมทั้งขยายธุรกิจเชื่อมโยง CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย) EXIM BANK จึงได้จัดตั้งสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ เพื่อทำหน้าที่ให้บริการด้านคำปรึกษา แนะนำข้อมูลการค้าการลงทุน รวมทั้งข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยทุกขนาดธุรกิจ และผู้ประกอบการจาก สปป.ลาว เริ่มต้นหรือขยายการลงทุนใน สปป.ลาว ได้อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีประชากร 7 ล้านคน มีขนาดเศรษฐกิจเล็กสุดใน CLMVT ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่เป็นประเทศที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดว่าจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในช่วงปี 2561-2565 ราว 7% ต่อปี สูงสุดใน CLMVT