ซีพี พร้อมหนุนกรมปศุสัตว์ เดินหน้าแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ในประเทศวูบ

ซีพีเริ่มเก็บไข่เข้าห้องเย็น 2 ล้านฟองต่อวัน ปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนกำหนด พร้อมหาคำสั่งซื้อเร่งส่งออก 40 ล้านฟอง ปลดแม่พันธุ์ไก่ไข่ สร้างสมดุลปริมาณและราคาในอุตสาหกรรมไข่ไก่ตามมติ Egg Board

แก้ราคาไข่ไก่ในประเทศวูบ – นายบรรเจิด หอมบุญมา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายธุรกิจไข่ไก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ในขณะนี้บริษัทได้เริ่มปลดแม่ไก่ยืนกรงก่อนอายุ และเก็บไข่ไก่เข้าห้องเย็นวันละ 2 ล้านฟองแล้ว เป็นการลดปริมาณผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกินในตลาดให้เร็วที่สุด ตามคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) มาตรการที่กระทรวงเกษตรฯกำหนด เพื่อให้ราคาไข่ไก่ในประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะสมดุลโดยเร็ว และสร้างเสถียรภาพในอุตสาหกรรมไก่ไข่อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังร่วมมือปลดไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS) ร่วมกับภาคเอกชน 15 บริษัทผู้นำเข้าและเลี้ยงไก่ไข่พ่อแม่พันธุ์ (PS) -ปู่ย่าพันธุ์ (GP) เพื่อให้ปริมาณการผลิตไข่ไก่สมดุลกับการบริโภคของคนไทย และพร้อมให้กรมปศุสัตว์เข้าตรวจสอบการดำเนินการตลอดเวลา

“ซีพีให้ความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ ในการดำเนินการทั้ง 3 แนวทาง เพราะเชื่อว่าจะช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไข่ไก่ไทย การผลิตไข่ไก่อยู่ในภาวะสมดุล ราคามีเสถียรภาพ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนอยู่ได้ และประชาชนได้บริโภคไข่ไก่ในราคาที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ”

ในส่วนของไข่ไก่ที่ซีพีได้รับโควตาจากกรมปศุสัตว์ให้เก็บไว้เพื่อส่งออกไข่ไก่เพิ่มอีก 40 ล้านฟองนั้น จะใช้ไข่ไก่เข้าห้องเย็นทุกวัน วันละ 2 ล้านฟอง ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งหาตลาดส่งออก พร้อมรับคำสั่งซื้อโดยไม่เกี่ยงราคา แม้ว่าการส่งออกจะเป็นการขายในราคาต่ำกว่าราคาในประเทศ แต่ซีพี ก็ยินดีช่วยระบายไข่ไก่ส่วนเกินออกนอกประเทศ เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมไข่ของไทยให้เร็วที่สุด

“สำหรับมาตรการปลดแม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS) แม้จะเห็นผลลัพธ์ในอีก 6-7 เดือนข้างหน้า แต่เป็นมาตรการที่ผู้ประกอบการช่วยกันเสียสละ เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่เหมาะสมกับความต้องการบริโภค ช่วยราคาไข่ไก่มีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มความยั่งยืนให้เกษตรกรผู้เลี้ยง ผู้บริโภค และอุตสาหกรรมโดยรวมในระยะยาว”