ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จ.นนทบุรี

โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีหนึ่งในโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ที่รวบรวมของดี วิถีเด่น จากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาประเทศ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งสร้างรายได้ ความเจริญ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

จังหวัดนนทบุรี ประกอบไปด้วยชุมชนเป้าหมาย จำนวน 30 หมู่บ้าน จาก 19 ตำบล ใน 6 อำเภอ และได้ดำเนินงานพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยวใน 5 กระบวนการ 1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 3. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 4. เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น 5. ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว

โดยเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี แบ่งออกเป็น 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ 1. เมืองแห่งสายน้ำ2. เมืองแห่งวัฒนธรรม 3. เมืองแห่งธรรมชาติและเชิงเกษตร ซึ่งสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแอ่งใหญ่ กับแหล่งท่องเที่ยวแอ่งเล็กในชุมชนเป้าหมาย จำนวน 30 หมู่บ้าน จาก 19 ตำบล ใน 6 อำเภอ ซึ่งในแต่ละอำเภอมีความโดดเด่นและวิถีถิ่นที่น่าสนใจ

มาทำความรู้จักกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนแห่งอารยธรรมพุทธและอิสลาม ใน อ.บางบัวทอง “ชุมชนสุเหร่าแดง” ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม มีประเพณีวัฒนธรรม อาหารถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือได้ว่าชุมชนสุเหร่าแดงนั้นมีมานานกว่า 100 ปี

ทั้งนี้ ยังได้มีศูนย์ศึกษาเรียนรู้กระบวนการพัฒนา”ชุมชนบ้านคลองตาชม” หมู่ที่ 9 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี  และเพิ่มความพิเศษด้วยอาหารเมนูพื้นถิ่น เห็ดสวรรค์ ข้าวยาคูและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กล้วยหอมทอดไร้น้ำมัน เห็ดทอด ขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง) ข้าวหมาก ผักปลอดสารพิษ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ น้ำยาล้างจานสูตรสมุนไพร และสบู่ฟักข้าว ซึ่งได้มีการพัฒนาและยกระดับสินค้าชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจคือสวนบัววิคตอเรีย (บัวกระด้ง) ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายพันธุ์บัวกระด้งที่ใหญที่สุด พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม

และปิดท้ายด้วย “ชุมชนราษฎร์นิยม” อ.ไทรน้อย ที่ยังคงสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของมอญดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน