จุดจบ หาบเร่แผงลอย กทม.ไม่อนุโลมให้กลับมาขาย ทางเท้าคือที่คนเดิน!

จุดจบ หาบเร่แผงลอย กทม.ไม่อนุโลมให้กลับมาขาย ทางเท้าคือที่คนเดิน!

วันที่ 26 พ.ย. ที่อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม. 2 ดินแดง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงกรณี นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ปฏิบัติราชการแทนปลัดมท.ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงปลัดกทม. เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ค้า หาบเร่แผงลอย พร้อมให้แจ้งแนวทางการดำเนินการตามแนวที่เสนอให้ มท. ทราบ ภายในวันที่ 22 พ.ย.ที่ผ่านมา

โดยหนึ่งแนวทางที่มท.เสนอกทม.ดำเนินการ คือ การพิจารณาให้กลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกลับมาค้าขายในพื้นที่เดิมก่อนจนกว่าจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

โดยนางศิลปสวย กล่าวว่า นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกทม. ดูแลด้านสำนักเทศกิจและจัดระเบียบเมือง ได้ส่งหนังสือตอบกลับไปยังมท.แล้ว โดยกทม.ยังคงยืนยันไม่อนุโลมให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกลับมาขายยังพื้นที่เดิมที่กทม.ได้จัดระเบียบพื้นที่ดังกล่าวไปแล้ว ไม่เช่นนั้น นโยบายคืนทางเท้าประชาชนของ กทม.ที่ดำเนินการมาจะสูญเปล่า

ที่ผ่านมา พื้นที่ที่ กทม.จัดระเบียบไปแล้ว ยอมรับว่ามีประสิทธิผลและปัจจุบันประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกในการใช้ทางเท้าสัญจรไปมา ขณะเดียวกัน ผู้ว่าฯกทม.ยืนยันชัดเจนแล้วว่าไม่อนุญาตให้ผู้ค้าหาบเร่กลับเข้ามาขาย และยืนยันที่เดินหน้านโยบายจัดระเบียบทางเท้าต่อไป

ภาพจาก เฮ้ย นี่มันฟุตบาทไทยแลนด์