“จูเนียร์ คอฟฟี่ ฟาร์มเมอร์” โครงการบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นเยาว์

“เนสกาแฟ” เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคกาแฟไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นตันต่อปี ในขณะที่ผลผลิตเมล็ดกาแฟสดของคนไทยสามารถผลิตได้เพียงปีละ 2 หมื่นตันเท่านั้น นั่นหมายความว่า ผลผลิตกาแฟภายในประเทศยังไม่เพียงพอต่อการบริโภค

สาเหตุสำคัญ 2 ประการที่ทำให้เมล็ดกาแฟไม่เพียงพอ ประการแรก คือ  ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟลดลง แม้ว่าสภาพอากาศในประเทศไทยมีความเหมาะสมกับการปลูกกาแฟทั้งพันธุ์โรบัสต้า ซึ่งชอบอากาศร้อนชื้นของจังหวัดในภาคใต้และภาคตะวันออก และพันธุ์อาราบิก้า ที่ชอบอากาศเย็นชื้นของหลายพื้นที่ในภาคเหนือ แต่ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้ชีวิตและทำงานในเมือง ทำให้ลูกหลานเกษตรกรส่วนหนึ่งต้องการทำงานในเมืองมากกว่าสานต่ออาชีพของพ่อแม่  ส่วนประการที่สอง คือ เกษตรกรผู้ที่ปลูกกาแฟอ  ยังขาดความรู้และประสบการณ์

ทางเนสกาแฟเล็งเห็นว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรยังคงยึดอาชีพปลูกกาแฟ  ต้องเริ่มจากการบ่มเพาะเกษตรกรตั้งแต่รุ่นเยาว์ ฉะนั้นจึงริเริ่มโครงการ “Junior Coffee Farmer” (จูเนียร์ คอฟฟี่ ฟาร์มเมอร์) เพื่ออบรมลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการปลูกกาแฟให้ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ปลูกกาแฟให้มีประสิทธิภาพ สร้างกำไรจากผลผลิตได้เพิ่มขึ้น

คุณทาธฤษ กุณาศล ผู้จัดการฝ่ายบริการการเกษตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า จูเนียร์ คอฟฟี่ ฟาร์มเมอร์ เป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 มีวัตถุประสงค์ให้บุตรหลานเกษตรกรชาวสวนกาแฟได้มีความภูมิใจในอาชีพ และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เพื่อสืบสานอาชีพการทำสวนกาแฟจากพ่อแม่ และมีรายได้จากการทำสวนกาแฟในอนาคตต่อไป

“เนสกาแฟได้ริเริ่มหลักปฎิบัติตามแนวทาง ปลูกด้วยใจ กาแฟไทยยั่งยืนกับเนสกาแฟ  เพื่อถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเกษตรกรชาวสวนกาแฟโรบัสต้าในประเทศไทย โดยมีนักวิชาการการเกษตรที่ทำงานใกล้ชิดกับเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกมากว่า 30 ปี จากการให้คำแนะนำทางวิชาการทั้งการปรับปรุงเทคนิคการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ภายใต้แนวคิด Agriprenuership ทำให้เกษตรกรชาวสวนกาแฟในประเทศไทยกว่า 2,500 คน ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักปฎิบัติพื้นฐานสำหรับชาวสวนกาแฟ  เกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆ อย่างจริงจัง สามารถได้รับผลตอบแทนจากผลผลิตกาแฟ สร้างอาชีพและความมั่นคงให้กับครอบครัวและชุมชน”

ในปี 60 โครงการ “จูเนียร์ คอฟฟี่ ฟาร์มเมอร์” จัดกิจกรรมลูกหลานเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าในจังหวัดชุมพร และระนอง ในปีนี้  61 เนสกาแฟได้เพิ่มความพิเศษให้กับโครงการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาเด็กๆ ที่ร่วมโครงการ

“โครงการ “Junior Coffee Farmer” จะยังคงเดินหน้าต่อไป จะมีเจ้าหน้าที่ด้านเกษตรของเนส กาแฟคอยดูแล ให้คำแนะนำ และหมั่นไปพบปะพูดคุยกับเด็กที่ร่วมโครงการฯ เพื่อให้คำแนะนำ แนวทาง และที่สำคัญคือให้กำลังใจในการปลูกกาแฟต่อไป เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างทั้งเด็กกับการปลูกกาแฟ และเนสกาแฟที่จะช่วยเชื่อมให้มีการสืบทอดอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในไทยต่อไป”