ขอบคุณ ความกดอากาศสูงจาก จีน ทำกรุงเทพเย็นยาวถึง 1 ธ.ค.

ขอบคุณ ความกดอากาศสูงจาก จีน ทำกรุงเทพเย็นยาวถึง 1 ธ.ค.

วันที่ 26 พฤศจิกายน แบบจำลองสภาพอากาศ(วาฟ-รอม) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) รายงานว่า เช้าวันนี้ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิลดลง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยเช้านี้กรุงเทพมหานคร มีอุณหภูมิที่ 26.5 องศาเซลเซียส เทียบกับเมื่อเช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน อุณหภูมิอยู่ที่ 27.5 องศาเซลเซียส ลดลงมาแล้ว 1 องศาเซลเซียส คาดว่า หลังจากวันนี้อุณหภูมิก็จะลดต่ำลงอีก แต่จะอยู่แค่อากาศเย็น คือ ประมาณ 23 องศา ไม่น่าจะต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะยังแผ่มาปกคลุมประเทศไทยจนถึงวันที่ 1 ธันวาคม จากนั้นจะค่อยๆอ่อนกำลังลง หลังจากนี้ อุณหภูมิพื้นที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 23 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง

วาฟ แจ้งด้วยว่า ส่วนพายุอุซางิ ได้เคลื่อนตัวเข้ามายังประเทศกัมพูชาแล้ว และจะปะทะกับบริเวณความกดอากาศสูงทำให้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนเกิดขึ้นได้ จากนั้นจะอ่อนกำลังกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวไทยและเข้าปกคลุมภาคใต้ ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม บริเวณความกดอากาศสูงยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง