รถไฟฯ รับพนักงานเพิ่ม 1,904 อัตรา ลั่นกลางปี’62 เปิดสมัครล็อตแรก 952 คน แก้ขาดแคลน

รถไฟฯ รับพนักงานเพิ่ม 1,904 อัตรา ลั่นกลางปี’62 เปิดรับสมัครล็อตแรก 952 คน หลังครม. ปลอดล็อกให้รับเพิ่ม รองรับทางคู่

รถไฟฯ รับพนักงานเพิ่ม – นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2541 โดยให้สามารถเปิดรับพนักงานได้เพิ่มเติมในปีแรก ภายในกรอบไม่เกิน 1,904 อัตรานั้น รฟท. จะเร่งดำเนินการปรับปรุงแผนปรับกรอบอัตรากำลังและแผนการสรรหาพนักงานในระยะ 10 ปี ให้มีความสอดรับกับข้อเท็จจริงตามข้อเสนอแนะของครม.

จากนั้นจะนำกรอบอัตรากำลังและแผนฟื้นฟูกิจองค์กรปี 2561-2570 เสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาความเหมาะสมของอัตรากำลังในภาพรวมอีกครั้ง เพื่อให้รฟท. สามารถเปิดรับพนักงานจำนวน 1,904 อัตราได้ภายในปี 2562 รองรับการให้บริการโครงการรถไฟทางคู่ที่กำลังก่อสร้าง

“มติ ครม. ที่ให้ รฟท. รับพนักงานเพิ่มได้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของรฟท. ได้มาก เนื่องมติ ครม. เดิมปี 2541 ห้ามรับคน ทำให้ รฟท. ขาดแคลนพนักงาน กว่า 8,000 อัตรา พนักงานที่มีความขาดแคลน และจำเป็นต้องมีการพิจารณาเร่งเปิดรับอย่างเร่งด่วนจะมีด้วยกันหลายหน่วย อาทิ พนักงานหน่วยธุรกิจการเดินรถ หน่วยธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน” นายวรวุฒิ กล่าว

รายงานจากรฟท. แจ้งว่า รฟท. ขอปรับเพิ่มอัตรากำลังจากประมาณ 14,000 กว่าคนในปัจจุบัน เป็น 19,000 คน ภายใน 10 ปี แต่ครม.อนุมัติล็อตแรกแค่ 1,904 คน เพราะมองว่ารฟท. ยังอยู่ในแผนฟื้นฟู ต้องใช้จ่ายเงินอย่างระวัดระวัง

“ขณะนี้รฟท. ยังรับพนักงาน 1,904 คนเลยไม่ได้ เพราะครม.มีเงื่อนไข สั่งการให้รฟท. ไปปรับปรุงแผนอัตรากำลังในช่วง 10 ปีใหม่ และให้นำกลับมาเสนอ ให้ คนร. พิจารณาก่อน คาดว่าจะเสนอแผนให้ คนร. พิจารณาได้ภายในเดือนธ.ค. นี้ หาก คนร. อนุมัติ คาดว่าจะเปิดรับสมัครได้ช่วงกลางปี 2562 ปีแรกประมาณ 952 คน และปี 2563 อีก 952 คน โดยจะเร่งรับตำแหน่งที่ขาดแคลนมากก่อนคือ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิศวกร พนักงานกลุ่มการเดินรถ โดยเฉพาะพนักงานขับรถ นายสถานี รวมถึงช่วงซ่อมบำรุง”

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์