‘โอบามา’แสดงความเสียใจ เชิดชูในหลวงนักพัฒนาผู้ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม สำนักงานเลขาธิการด้านสื่อมวลชนของทำเนียบขาว ออกแถลงการณ์ของนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ระบุว่า “ในนามของประชาชนของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อแสดงความเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้ และขอแสดงความเสียใจต่อประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นมิตรใกล้ชิดของสหรัฐ และทรงเป็นหุ้นส่วนอันทรงคุณค่าต่อประธานาธิบดีสหรัฐหลายคน ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติต่อการได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อปี 2555 และยังจดจำถึงความอบอุ่นและสง่างามแห่งพระองค์ เช่นเดียวกับพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย

“ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขอันเป็นที่รัก ทรงเป็นนักสู้ผู้ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาประเทศของพระองค์ และได้ทรงแสดงให้เห็นถึงการอุทิศตนอย่างไม่ย่อท้อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ด้วยจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์และพระปรีชาสามารถด้านนวัตกรรมของพระองค์ ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นที่ยกย่องชื่นชมของคนทั้งโลก พระองค์ทรงทิ้งไว้ซึ่งมรดกตกทอดซึ่งความห่วงใยที่จะผลิบานในคนรุ่นต่อๆ ไป

“ประชาชนชาวอเมริกันและข้าพเจ้าขอยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยในการแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า โฆษกประจำตัวนายบันคีมุน เลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เปิดเผยว่า นายบันหวังว่าไทยจะเชิดชูเกียรติในมรดกตกทอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องค่านิยมสากลและการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพระองค์

ด้านนายนาจิบ ราซัก นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ทวีตข้อความว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อแสดงความเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้ รวมถึงเสียใจกับประชาชนชาวไทยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ทวีตข้อความว่า ประชาชนชาวอินเดียและข้าพเจ้าขอร่วมแสดงความโศกเศร้ากับประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาของเรา

 

ที่มา มติชนออนไลน์