สมเด็จพระบรมฯทรงเป็นองค์ประธานพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เวลา 17.00 น. 14 ต.ค.

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 13 ตุลาคม สำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่หมายกำหนดการสรงน้ำพระบรมศพ                   สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 17.00 น. วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี

 

ที่มา มติชนออนไลน์