ท่องเที่ยวและกีฬา จ.สระแก้ว ยกขบวนผู้ประกอบการ อวดของดี ท่องเที่ยวเด่น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสระแก้ว ยกขบวนผู้ประกอบการกว่า 25 ราย ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการชุมชนจังหวัดสระแก้ว ในงาน “มหกรรมแสดงสินค้าและเปิดตลาดเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว (Road show)” หวังสร้างการรับรู้ในวงกว้าง กระตุ้นท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

นายเสริมศักดิ์ วงศ์วิเศษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า “การท่องเที่ยวจัดเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดสระแก้ว ตระหนักและเล็งเห็นถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่จะส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว คือใช้การประชาสัมพันธ์เป็นสื่อกลางและเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ รับทราบถึงกิจกรรมการท่องเที่ยว และเกิดแรงจูงใจเดินทางมาเที่ยวจังหวัดสระแก้ว กิจกรรมในวันนี้จึงเปรียบเสมือนการเปิดประตูเพื่อต้อนรับเพื่อนบ้าน และนักท่องเที่ยวจากทุกพื้นที่ให้รู้จักกับจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวชุมชน ที่ต่างตั้งใจหยิบยกอัตลักษณ์ และวิถีถิ่น นำเสนอผ่านแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์อาหาร การแสดงท้องถิ่น การสาธิตการทำสินค้าชุมชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ชุมชนต่อผู้มาเยี่ยมเยือน”

งาน “มหกรรมแสดงสินค้าและเปิดตลาดเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว (Road show)” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว มีกำหนดจัดงานในวันนี้ วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวไทยไปสระแก้ว” โดยมีจำนวนผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 25 ราย ได้แก่ ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร สินค้า OTOP แหล่งท่องเที่ยว และตัวแทนบริษัทนำเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการทั้งหมดนี้จะได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการของชุมชนในจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ การประดับตกแต่งบรรยากาศงานภายใต้ธีม “ท่องเที่ยวไทยไปสระแก้ว” การจัดแสดงสินค้าและบริการท่องเที่ยวชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดสระแก้ว ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ จัดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน