คำสั่งด่วน! สกัดม็อบยางพารา หลังเคลื่อนไหวใหญ่ ขอราคามากกว่า 3 โล 100!

คำสั่งด่วน! สกัดม็อบยางพารา หลังเคลื่อนไหวใหญ่ ขอราคามากกว่า 3 โล 100!

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทุกอำเภอ ใจความว่า ตามที่ปรากฎในข่าว เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากยางพาราตกต่ำ และ มีการรวมตัวกัน

โดยนำรถยนต์ที่ใช้ประกอบอาชีพทำสวนยาง อาทิ รถบรรทุกขี้ยาง รถติดแท้งค์น้ำยาง รถบรรทุกไม้ยาง รถบรรทุกผลปาล์มน้ำมัน และรถสี่ล้ออื่นๆทุกชนิด ได้ขับเคลื่อนขึ้นถนนเอเชียพร้อมเพรียงกันเพื่อประจานความยากจนที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ และมีเป้าหมายถึง สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำกัด

โดยขบวนจะออกตั้งแต่วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 12.00 น. จุดสตาร์ท 6 จุด ประกอบด้วย จากแยกควนหนองหงส์ แยกสวนผัก จากหน้าโลตัสทุ่งสง จากแยกหนองดี จากบริเวณยูเทิร์นหน้าตลาดถ้ำพรรณรา และจากแยกเวียงสระตรงข้ามโลตัส

จากสถานการณ์ดังกล่าวขอให้นายอำเภอทุกอำเภอเร่งลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจและสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องเกษตรกรในแนวทางแก้ปัญหายางพาราของรัฐบาล รวมทั้งประสานแกนนำส่งตัวแทนเกษตรกรมายื่นหนังสือไปยังรัฐบาลโดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

พร้อมประสานแกนนำให้ยุติการชุมนุม เพราะรัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขปัญหายางพาราให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน และให้อำเภอดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานความเคลื่อนไหวของเกษตรกรให้จังหวัดทราบวันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป