สะเทือนใจ! ปีหน้า ขึ้นค่าไฟ กระทบทุกธุรกิจ ลูกจ้างอดได้โบนัส

ขึ้นค่าไฟ / กรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติให้เรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือค่าเอฟที สำหรับงวดเดือน ม.ค.-เม.ย.2562 เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากงวดก่อน 4.30 สตางค์ต่อหน่วย หรือจาก 3.5966 บาทต่อหน่วย มาอยู่ที่ 3.6396 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) นับเป็นการปรับขึ้นค่าเอฟทีครั้งแรกในรอบ 16 เดือนนั้น

วันที่ 9 พ.ย. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวยอมรับว่า ผลกระทบจากการปรับค่าไฟฟ้างวดเดือนม.ค.-เม.ย.2562 ที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลทางด้านจิตวิทยา ซึ่งอาจทำให้ประชาชนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มที่มีการใช้ไฟจำนวนหน่วยมาก เป็นต้นทุนการผลิตซึ่งส่งผ่านโดยตรงมายังต้นทุนสินค้า

ผู้ประกอบการทราบดีว่าคงไม่สามารถปรับราคาสินค้าเพิ่มขึ้นได้ในช่วงนี้ ดังนั้นในระยะยาวจึงอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ รวมถึงการจ้างงาน และโบนัสประจำปีได้