เลื่อนวันรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต และการซ้อมใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาพ ออกประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 และการซ้อมใหญ่ โดยระบุว่า ตามที่จะมีพิธีซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตร และวันอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.2559 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานวันพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 และวันซ้อมใหญ่ วันที่ 29 และ 31 ตุลาคม 2559 ออกไปจนกว่าจะมีกำหนดการใหม่ ส่วนกำหนดวันอบรมยังคงให้เป็นไปตามเดิม

ที่มา ข่าวสด