สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปเปิดอภิมหาโครงการ เมืองไอคอนสยาม

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานเปิด ‘ไอคอนสยาม’ ถนนเจริญนคร ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ อภิมหาเมืองแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคต ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยมีทีมผู้บริหาร นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, นายณรงค์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น และ บริษัท ดิไอคอนสยาม ซุปเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด, นางชฎาทิพ จูตระกูล กรรมการบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด พร้อมด้วย นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวทิพาภรณ์ เจียรวนนท์ ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ เฝ้าฯ รับเสด็จ

เมื่อเสด็จฯ ถึง นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ กราบทูลรายงาน นายณรงค์ เจียรวนนท์ กราบทูลรายงานทอดพระเนตรการแสดงนาฏยจิตรกรรม จากนั้น นางชฎาทิพ จูตระกูล กราบทูลรายละเอียดของโครงการไอคอนสยาม ต่อมาเสด็จฯ ไปยังแท่นพิธีเปิด เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดไอคอนสยาม จากนั้น เสด็จฯ ทรงเปิดห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ แล้วเสด็จฯ ทรงเปิดสุขสยาม – เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย

จากนั้นเสด็จฯ ทรงเปิดไอคอน คราฟท์ ในการนี้ ทอดพระเนตรสินค้าร้านภูฟ้า และทรงลงพระนามาภิไธยบนภาพวาดฝีพระหัตถ์ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน ซึ่งเป็นภาพหมูอ้วนสีชมพูหน้าตารื่นเริง ซึ่งได้พระราชทานแก่ร้านภูฟ้า เชิญมาจัดทำ ส.ค.ส.ปี 2562 และสินค้าต่างๆ เพื่อจัดจำหน่าย

ต่อมา เสด็จฯ ไปยังร้านลอฟท์ และร้านแอปเปิล ไอคอนสยาม ทรงฉายรูปโลโก้แอปเปิล ไอคอนสยาม ก่อนเสด็จฯ เสวยพระกระยาหารกลางวัน

ส่วนช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังอาคาร แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนท์ คอนโดมิเนียมหรูหราที่สุดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สูง 70 ชั้น ขณะนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วกว่า 90% แล้วจึงเสด็จฯ กลับ

ทั้งนี้ ไอคอนสยาม เป็นโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ 54,000 ล้านบาท โดยความร่วมมือของกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทไทย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ เครือเจริญโภคภัณฑ์

โดยมีปณิธานเดียวกันคือ การสร้างโครงการที่เชิดชูเรื่องราวอันมีคุณค่าและเป็นความภาคภูมิใจจากทุกมิติของความเป็นไทยที่มีอยู่ในชาติ นำเสนอรูปแบบของความวิจิตรล้ำสมัย พร้อมกับคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดของโลกมารวมไว้ เป็นโครงการเมืองที่มุ่งแข่งขันกับโครงการใหญ่ๆ ทั่วโลก ประกอบด้วย ศูนย์การค้า 2 อาคาร คือ ไอคอนสยาม และไอคอนลักซ์ รวบรวม 500 ร้านค้า บริการ และความบันเทิงจากสุดยอดแบรนด์ไทยและแบรนด์มีชื่อเสียงจากทั่วโลก

นอกจากนี้ยังมีคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยมาตรฐานระดับโลก 2 อาคาร คือ แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ และเดอะ เรสิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อเป็นโครงการระดับโลกอย่างแท้จริง จึงมี 7 สิ่งมหัศจรรย์ของไอคอน อาทิ ลานคนเมืองขนาดใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้, สุขสยาม เมืองแห่งวิถีไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 77 จังหวัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ไอคอนสยาม ได้จัดงาน มหาปรากฏการณ์งานเปิดเมืองไอคอนสยาม ฉลองการเปิดตำนานบทใหม่ที่ยิ่งใหญ่และตื่นตาตื่นใจ ซึ่งกิจกรรมการแสดงต่างๆ จะเกิดขึ้นมากมายครอบคลุมพื้นที่ทุกชั้นของไอคอนสยาม ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน ณ ไอคอนสยาม ถ.เจริญนคร ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าร่วมชมงานได้ไม่เสียค่าใช้จ่าย