“วัดไกลกังวล” แลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ชัยนาท ถ้ำจำลองสวยอลัง พร้อมวิว 360 องศา

ผู้สื่อข่าวได้พาเที่ยวชม วัดไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม) ตั้งอยู่ หมู่ 7 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 48 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 3211 ถึงสี่แยกหันคา เลี้ยวซ้ายไป 4 กิโลเมตร วัดจะอยู่ทางขวามือ เลี้ยวขวาเข้าวัดไป 1.7 กิโลเมตร จะเห็นรั้วคอนกรีตรอบบริเวณเขตพื้นที่ของวัดยาวประมาณ 5,000 เมตร วัดไกลกังวลเป็นวัดโบราณสมัยลพบุรี แต่ต่อมาตกอยู่ในสภาพร้างได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2510 บริเวณวัดมีนกยูง เก้ง กวาง อาศัยอยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ ไม่มีกรงขัง วัดแห่งนี้เปิดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

จุดเด่นที่เป็นไฮไลต์ของวัดแห่งนี้ คือ สถูปเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่บนยอดเขา ด้านหลังพระอุโบสถ เป็นสถูปคล้ายภูเขา และถ้ำ ส่วนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระสถูปนี้พระอาจารย์สำรวม (อดีตเจ้าอาวาสมรณภาพแล้ว) ได้สร้างครอบพระพุทธบาทจำลองสี่รอย เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่มาอุบัติในกัปนี้ ภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอื่นๆ รวมทั้งพระพิรุณพระพุทธรูปปางขอฝน ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก ด้านบนสถูป มีทางขึ้น สามารถชมวิวท้องทุ่งนา และตัวอำเภอหันคาได้อย่างงดงาม

พระพุทธบาทสี่รอย ภายในถ้ำจำลอง มีขนาด 4 เมตร ยาว 6 เมตร ไม่มีประวัติว่าใครเป็นผู้ก่อสร้างและสร้างตั้งแต่เมื่อใด ตำนานในพระคัมภีร์โบราณ กล่าวไว้ว่า พระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ที่ล่วงมาแล้วในภัทรกัป คือ รอยแรกเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้ากกุสันธะ รอยที่ 2 รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ รอยที่ 3 รอยพระบาทของพระพุทธเจ้ากัสสปะ รอยที่ 4 รอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโคตะมะ (ที่มา:หน่วยศิลปากรที่ 4 เชียงใหม่)