ห่วงคนไทยรายได้หด โอทีติดลบแล้ว 11% แถมภาระหนี้ยังสูง หวั่นเอ็นพีแอลพุ่ง

นางสาวสุทธาภา อมรวิวัฒน์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(อีไอซี) ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งปีหลัง 2559 คาดว่าจะขยายตัวได้ 2.6% มีปัจจัยหนุนจากการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง และการเบิกจ่ายและโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในต่างจังหวัดของภาครัฐทีมีความชัดเจนมากขึ้น จะช่วยให้เอกชนมีความเชื่อมั่นและลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามมา เช่น ภาคการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีกและการท่องเที่ยว

นางสาวสุทธาภา หนี้ครัวเรือนที่แม้จะเริ่มทรงตัวแต่ยังอยู่ในระดับสูงที่ 81.3% ของจีดีพี ทำให้ภาคการบริโภคยังฟื้นตัวไม่มากนัก และพบว่ารายได้ภาคครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง สะท้อนจากชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา(โอที) ณ สิ้นไตรมาส 2 ที่ติดลบทุกกลุ่ม ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวและบริการ โดยติดลบ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  ทั้งนี้ อัตราค่าจ้างยังเพิ่มขึ้น 1.4% แต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปี 2556-2558 ที่เพิ่มขึ้นกว่า 7.6% ในระยะต่อไปต้องติดตามว่ารายได้ที่ลดลงและค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นไม่มากนักจะมีผลกระทบต่อการชำระหนี้และจะทำให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(เอ็นพีแอล) เพิ่มขึ้นหรือไม่ สำหรับภาคการส่งออกปีนี้คาดว่าจะติดลบ 2.1% ตามการค้าโลกที่ชะลอตัว และอุตสาหกรรมไทยปรับโครงสร้างการผลิตไม่ทันกับความต้องการสินค้าใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากต่างประเทศทั้งด้านการเมืองและตลาดการเงินที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้

“อีไอซีได้มีการปรับประมาณการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ(จีดีพี) ไทย ปี 2559 ขยายตัว 3.0% จากก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัว 2.8% เพราะช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวได้ดีกว่าคาดที่ 3.4% จากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์และการกระตุ้นการขายรถยนต์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะไม่มีผลต่อเนื่องในครึ่งปีหลังและครึ่งปีหลังจีดีพีขยายตัวเพียง 2.6%” นางสาวสุทธาภา กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์