ยากลำบากขึ้นทุกวัน! ชาวนาโอด ค่าแรงเกี่ยวข้าว พุ่ง 300 มี 7 ไร่ ต้องจ่ายวันละ 6 พัน

ยากลำบากขึ้นทุกวัน! ชาวนาโอด ค่าแรงเกี่ยวข้าว พุ่ง 300 มี 7 ไร่ ต้องจ่ายวันละ 6 พัน

ค่าแรงเกี่ยวข้าว – วันที่ 7 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.ภาณุรัตน์ ดีเสมอ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 (สอง-สาม) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการพัฒนา นำกำลังพลลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยนายคำปั่น เข็มขัน ชาวนาบ้านเจริญสุข ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย พื้นที่ 7 ไร่ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการว่าจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่วันละ 300 บาท

พ.อ.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 เตรียมกำลังพลพร้อมสำหรับออกไปช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวข้าว โดยจะเน้นไปที่ประชาชนผู้ยากไร้ ที่อยู่ในโครงการขอบเขตภารกิจของหน่วย หากได้รับการร้องขอ ทางหน่วยก็พร้อมออกไปช่วยเหลือได้ทันที ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานแล้ว ยังเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชนด้วย

ด้าน นายคำปั่น เจ้าของที่นา กล่าวว่า รู้สึกดีใจและขอบคุณทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 มาช่วยเกี่ยวข้าว ลดค่าใช้จ่ายจ้างคนงานมาเกี่ยวข้าวลงได้อย่างมาก ปกติที่นาทั้ง 7 ไร่ ทุกปีที่ผ่านมา ต้องจ้างเพื่อนบ้านมาเกี่ยว 15 คน คนละ 300 บาท และยังต้องเลี้ยงข้าว เลี้ยงเครื่องดื่ม พร้อมจัดหารถรับ-ส่งด้วย รวมแล้วต้องจ่ายเงินประมาณ 6,000 บาท