ธ.ก.ส. เคาะปี’62 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นสุทธิ 5 แสนล้าน

ธ.ก.ส. เคาะปี’62 เร่งปล่อยกู้ 5 แสนล้าน แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคลรายย่อยและรายกลาง 3 แสนล้าน และกลุ่มลูกค้านิติบุคคลอีก 2 แสนล้าน ฟุ้งช่วยยกระดับคนจนให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ 5 แสนล. – นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธนาคารอยู่ระหว่างการทำแผนดำเนินงานปีบัญชี 2562 เบื้องต้นตั้งเป้าหมายปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นสุทธิ 5 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวที่ 4% ซึ่งล่าสุดธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างที่ 1.36 ล้านล้านบาท และในปีบัญชี 2561 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น 7.5 แสนล้านบาท แต่เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการพักชำระหนี้ 3 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 3.8 ล้านราย ล่าสุดแสดงความประสงค์เข้าโครงการแล้ว 3.5 ล้านราย ซึ่งอาจทำให้เป้าหมายการปล่อยสินเชื่อต้องปรับตัวลดลงเหลือ 5 แสนล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมา 2 ไตรมาส สามารถปล่อยสินเชื่อได้แล้วกว่า 3 แสนล้านบาท

สำหรับเป้าหมายปล่อยสินเชื่อในปีบัญชี 2562 ที่ระดับ 5 แสนล้านบาท จะแยกเป็นกลุ่มลูกค้าบุคคลรายย่อยและรายกลางรวมกันราว 3 แสนล้านบาท และกลุ่มลูกค้านิติบุคคล เช่น พวกวิสาหกิจชุมชน เอสเอ็มอีเกษตรอีก 2 แสนล้านบาท

นายอภิรมย์ กล่าวว่า มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนเฟส 2 ที่พัฒนาอาชีพหารายได้เพิ่ม ซึ่งทางกระทรวงการคลัง ตั้งเป้าหมายให้ช่วยเกษตรกรลูกค้า 8 แสนรายที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน ให้มีรายได้สูงกว่า 3 หมื่นบาทต่อคนต่อปีคิดเป็นสัดส่วน 30% ของกลุ่มเป้าหมายภายในปีนี้ ปรากฎว่าผลดำเนินงานล่าสุด ธนาคารสามารถยกระดับเกษตรกรผู้มีบัตรสวัสดิการ ที่มีรายได้ไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อปี มีจำนวน 5.99 แสนราย ยกระดับรายได้ให้เกิน 2 หมื่นบาท ได้แล้วจำนวน 1.46 แสนราย คิดเป็น 24.42% และผู้มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาทต่อปี จำนวน 2.84 แสนราย สามารถยกระดับรายได้ให้เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี ได้แล้วจำนวน 7.43 หมื่นราย คิดเป็น 26.15%

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถยกระดับรายได้ผู้ถือบัตรสวัสดิการได้ครบ 2.4 แสนราย หรือ 30% ได้ตามเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ ด้านการออมของผู้ที่ประสงค์พัฒนาตนเอง 2.76 ล้านราย พบว่ามีเงินออมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,636.14 ล้านบาท เฉลี่ยมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรายละ 591 บาท