สยามเจมส์ กรุ๊ป สานต่อโครงการ “สืบสานงานเงิน” เต็มรูปแบบผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนา

สยามเจมส์ กรุ๊ป สานต่อโครงการ “สืบสานงานเงิน” เต็มรูปแบบ ผ่านกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาผลิตภัณฑ์

อัดแน่นไปด้วยความรู้กับกิจกรรมอบรมสัมมนาพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการค้าแก่ผู้ประกอบการเครื่องเงิน ภายใต้โครงการ “สืบสานงานเงิน” โดย สยามเจมส์ กรุ๊ป ในหัวข้อ “เปิดโอกาสธุรกิจสร้างกลยุทธ์การตลาดและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ สำหรับตลาดนักท่องเที่ยว” ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ Mini Matching ทั้งหมด 12 ราย ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ด้วยและต่างให้ความสนใจเป็นอย่างดี

นายฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สยามเจมส์ กรุ๊ป ได้กล่าวว่า “สิ่งที่จะเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับเครื่องเงินของไทยให้ยังคงสืบต่ออยู่ได้นั้น คือการพัฒนาสินค้าและการปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยม ทั้งในเรื่องของการออกแบบ การผลิต รวมไปถึงการเข้าใจในตลาด เพื่อเติบโตตามยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ดังนั้นสยามเจมส์ กรุ๊ป จึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมช่องทางการค้าแก่ผู้ประกอบการเครื่องเงิน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญ เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ในการออกแบบจากเอกลักษณ์ของชุมชนสู่ความร่วมสมัย รวมถึงกลยุทธ์การเปิดตลาดนักท่องเที่ยว ทั้งการผลิตและการบริหารสินค้า ช่องทางการจำหน่ายในแบบ Modern Trade ซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกอบการเครื่องเงินทุกท่านที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้รับความรู้ใหม่ๆ นำไปใช้ต่อยอดในการพัฒนาและออกแบบ เพื่อให้ตอบโจทย์และเป็นที่ต้องการของชาวต่างประเทศ และสามารถกระจายรายได้สู่ชุมชนได้ด้วย”

นอกเหนือจากการอบรมสัมมนาแล้ว ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ยังได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานประกอบการเครื่องเงินในจังหวัดนั้นๆ อีกด้วย เพื่อต่อยอดความคิดในการออกแบบ หรืออาจจะนำเทคนิคต่างๆ ที่ได้พบเห็นมาประยุกต์กับเอกลักษณ์เดิมได้ โดยเราเลือกมาจัดที่จันทบุรี เนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเรื่องการฝังพลอย

“โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่เล็งเห็นความสำคัญของ “เครื่องเงินไทย” ว่าเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมายาวนาน สยามเจมส์ กรุ๊ป จึงมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุน เพื่อมุ่งยกระดับและต่อยอดสินค้าไทยให้ตรงความต้องการของตลาดเป้าหมาย รวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการเครื่องเงินไทย ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ” นายฐวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและช่างฝีมือเครื่องเงินไทย ทั้งหมด 12 รายที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้รับงบประมาณในการพัฒนาสินค้า 50,000 บาทต่อรายตลอดโครงการ พร้อมรับสิทธิ์เซ็นสัญญาจำหน่ายสินค้ากับทางสยามเจมส์ กรุ๊ปต่อไป นอกจากนี้ผลงานที่ผ่านการพัฒนาทั้งหมดจะได้รับการจัดแสดงสู่สาธารณชน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน อีกด้วย

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ทาง Facebook :สืบสานงานเงิน Line@ : @SilverCraftForThai