เริ่มต้นเบอร์ละ 6 ล้าน! กสทช. เปิดลงทะเบียนเข้าประมูลเบอร์สวย 14-25 พ.ย. นี้

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559 มีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่ ที่ประชุมมีมติรับทราบ มติที่ประชุม กทค. ครั้งที่24/2559 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 ที่มีมติเห็นชอบในการเปิดประมูลเบอร์สวยจำนวนทั้งสิ้น 16 เบอร์ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย.  2559 ซึ่งขณะนี้ขั้นตอนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดราคากลางต่างๆ ได้เห็นชอบในการกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูล โดยเบอร์ 9 ตัวเหมือน 2 เบอร์ ได้แก่ 088-888-8888 และ 099-999-9999 ได้กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 20 ล้านบาท

ส่วนเบอร์ 8 ตัวเหมือนอีก 14 เบอร์ ได้แก่ 088-888-8888 และ 099-999-9999 และเป็นเบอร์ 8 ตัวเหมือนอีก 14 เบอร์ได้แก่ 090-000-0000, 091-111-1111, 092-222-2222, 093-333-3333, 094-444-4444, 095-555-5555, 096-666-6666, 097-777-7777, 098-888-8888, 061-111-1111, 062-222-2222, 063-333-3333, 064-444-4444, 065-555-5555กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่เบอร์ละ 6 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่มาของราคาเริ่มต้นดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ได้ไปตรวจสอบราคาเริ่มต้นของเบอร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันว่าราคาตลาด ถ้าเป็น 7 ตัวเหมือน จะมีการซื้อขายกันในตลาดในราคา 5 ล้านบาท ซึ่งราคาเริ่มต้นการประมูลทั้งหมดที่สำนักงาน กสทช. กำหนดนั้นเป็นราคาที่คิดว่าน่าจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐมากที่สุดแล้ว

สำหรับการประมูลเบอร์สวยกำหนดจัดให้มีการประมูลในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 2559 ณ สำนักงาน กสทช. โดยจะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 – 25 พ.ย. 2559 ณ สำนักงาน กสทช. ส่วนกระบวนการในการประมูลจะเป็นการประมูลแบบยกป้าย ซึ่งผู้ที่เสนอราคาให้สูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล สำหรับเงินวางหลักประกันการประมูลกำหนดไว้ที่ 10% ของราคาเริ่มต้นการประมูล

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์