เผยสถิติ! 3 สาขาปริญญาตรี ครองแชมป์เรียนจบแล้ว ว่างงาน มากที่สุด

เผยสถิติ! 3 สาขาปริญญาตรี ครองแชมป์เรียนจบแล้ว ว่างงาน มากที่สุด

เด็กจบใหม่ ว่างงาน / นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า อัตราการว่างงานปี 2561 ตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นมา มีแนวโน้มต่ำกว่าปี 2559 – 2560

โดยเฉพาะอัตราการว่างงานในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา มีคนว่างงานประมาณ 3.73 แสนคน แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการว่างงานไม่ได้รุนแรงและน่ากังวล เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการว่างงานในช่วงเดือนเดียวกันของปี 2560 พบว่ามีคนว่างงานลดลงประมาณ 7 หมื่นคน

ขณะที่ช่วงต้นปี 2561 มีอัตราการว่างงานสูงอยู่ที่ร้อยละ 1.3-1.2 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ซึ่งเป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิตมากที่สุด

รองลงมาเป็นภาคบริการและภาคเกษตร โดยเหตุผลของการว่างงาน พบว่า เป็นการลาออกจากงานมากที่สุด ประมาณ 1 แสนคน รองลงมาเป็นนายจ้างปิดกิจการ ประมาณ 3 หมื่นคน และหมดสัญญาจ้างประมาณ 2 หมื่นคน

สำหรับช่วงอายุที่มีผู้ว่างงานมากที่สุด คือ 20-24 ปี สะท้อนให้เห็นว่าผู้ว่างงานคือแรงงานกลุ่มที่เพิ่งจบการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาที่ว่างงานมากที่สุด คือ พาณิชยศาสตร์ รองลงมา ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตามลำดับ

โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่พร้อมจะทำงาน แต่หาไม่ได้ ไม่สามารถหางานที่เหมาะสมได้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ยังขาดคุณสมบัติตามที่ตลาดแรงงานต้องการ และส่วนหนึ่งว่างงานเพราะเลือกงาน

อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ถึงแม้สถานการณ์การว่างงานไม่ได้เป็นที่น่ากังวล โดยได้สั่งการให้กรมการจัดหางานจัดตั้งศูนย์ที่นี่มีงานทำ (Job Ready Center) ตั้งแต่เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา เพื่อหางานให้กับผู้จบปริญญาตรี พร้อมทั้งให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะฝีมือ แนะแนวอาชีพ และจับคู่ตำแหน่งงาน

ปัจจุบันเปิดให้บริการ 11 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังให้บริการหางานสื่อออนไลน์ ทั้ง LINE JOBS ,Job fair, Mobile App และตู้งาน (Job Box) สอบถามข้อมูลหางานได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2

อ่านที่มา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เผยสถานการณ์การว่างงานปี 2561 ไม่ได้รุนแรงและน่ากังวล