ครม.ไฟเขียว จับมะพร้าวเข้าบัญชีสินค้าควบคุม สกัดลักลอบนำเข้า แก้ปัญหาราคาร่วง

ครม.ไฟเขียว จับมะพร้าวเข้าบัญชีสินค้าควบคุม เพื่อให้ดูแลปริมาณและการเคลื่อนย้ายผลมะพร้าวได้เต็มที่ รวมทั้งจะมีการขอความร่วมมือให้เอกชนเช่นโรงงานแปรรูปมะพร้าว รับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม

จับมะพร้าวเข้าบัญชีสินค้าควบคุม – นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 8/2561 ที่จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 29-30 ต.ค. 2561 ได้เห็นชอบให้มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าควบคุมเพื่อดูแลราคาสินค้าดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมาประสบปัญหาราคาตกต่ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวเกิดจาก การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งจะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการการนำเข้ามะพร้าวให้เกิดความสมดุลทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวมีปัญหาโรคพืชบางอย่างติดเข้ามาและไม่ค่อยมีความเข้มงวดมากนัก ทำให้เกิดผลเสียต่ออุตสาหกรรมมะพร้าวโดยรวม ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าวก็จะกำหนดมาตรการดูแลอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการกำหนดมาตรการใหม่คือให้ผู้นำเข้ากระเทาะเปลือกมะพร้าวเฉพาะในโรงงานที่นำเข้าเท่านั้นห้ามนำออกไปนอกโรงงาน เพราะที่ผ่านมาผู้นำเข้าจะนำมะพร้าวออกไปนอกโรงงานเพื่อกระเทาะเปลือก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มะพร้าวที่นำเข้ามารั่วไหลออกไปสู่ตลาดจนส่งผลให้ราคาผลผลิตในประเทศตกต่ำ

ขณะเดียวกัน ฝ่ายเลขาฯของคณะกรรมการพืชน้ำมันฯ ก็จะเสนอต่อคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ให้นำมะพร้าวเข้าสู่บัญชีสินค้าควบคุม เพื่อจะสามารถกำกับดูแลปริมาณและการเคลื่อนย้ายผลมะพร้าวได้เต็มที่ รวมทั้งจะมีการขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนเช่นโรงงานแปรรูปมะพร้าว รับซื้อมะพร้าวจากเกษตรกรในราคาที่เหมาะสมและจะมีการชดเชยส่วนต่างราคาให้กับผู้รับซื้อ ซึ่งคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้นนี้จะหารือกำหนดราคาที่เหมาะสมต่อไป

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์