ทุกฝ่ายเห็นพ้อง! สนช.-แพทย์ ปลดล็อกกัญชา รื้อมายาคติ สมุนไพรไม่ใช่ยาเสพติด

กัญชา – ทุกฝ่ายเห็นพ้อง ปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์ สนช.เดินหน้า คาดปี 2562 แล้วเสร็จ แพทย์-เภสัช การันตี ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาเคมี ลดเหลื่อมล้ำทุกคนเข้าถึง

กัญชา – เมื่อวันเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ต.ค. ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา “สนช.ปลดล็อกกัญชาเป็นยารักษาโรค” โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. นายสมชาย แสวงการ เลขานุการวิปสนช. และผู้ริเริ่มเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่…) พ.ศ…. ตามมาตรา 133 ของรัฐธรรมนูญ 2560

โดยมีสาระสำคัญ ปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ พร้อมมาตรการควบคุม มีสนช.ลงชื่อสนับสนุน 44 คน และ น.พ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกมธ.การสาธารณสุข โดยมีสมาชิกสนช. ตัวแทนจากส่วนราชการ เครือข่ายผู้ใช้กัญชาแห่งประเทศไทย ตลอดจนนักกฎหมาย ร่วมสัมมนา

นายพรเพชร เผยว่า กัญชาเป็นยาเสพติดประเภท 5 เป็นอุปสรรคต่อการค้นคว้าวิจัย ซึ่งสามารถใช้ทางการแพทย์ได้ สนช.เห็นว่า ถ้าแก้กฎหมายกัญชาสามารถทำได้ แต่ต้องใช้เวลา ต้องฟังความเห็นประชาชนอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ

“ถ้าเสนอร่างกฎหมายวาระแรก รับหลักการได้ในเดือน พ.ย. ก็จะใช้เวลาวาระ 2 ในชั้น กมธ. 2 เดือน กฎหมายจึงน่าจะผ่านการพิจารณาสนช.ในช่วงปีใหม่ 2562 เป็นของขวัญได้”

ขณะที่ นพ.เจตน์ เผยว่า ที่ผ่านมากัญชาไม่สามารถปลดล็อกได้ ส่งผลให้นักโทษล้นคุกกว่า 3 เท่าอย่างไม่จำเป็น ประเทศอย่างแคนนาดา ที่ปลดล็อกให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ ต่อจาก อุรกวัย ในอเมริกา รัฐหลักเริ่มปลดล็อกให้ใช้ทางการแพทย์ แต่ของประเทศไทยต้องเริ่มจากทางการแพทย์เท่านั้นก่อน ไม่ใช่เพื่อสันทนาการ

แพทย์ชี้ อย่ามองกัญชาเป็นยาเสพติดอย่างเดียว

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หน.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เผยว่า อยากให้เข้าใจก่อนว่ากำลังทำอะไรอยู่ มองแต่กระท่อมกัญชาเป็นยาเสพติดอย่างเดียว จึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ ในฐานะอายุรแพทย์ และหมอสมอง อยากให้เข้าใจว่า ยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่ประสิทธิภาพจำกัดการรักษา และชะลอโรค มีขีดจำกัดในการคุมอาการและการบรรเทา มีผลข้างเคียงเยอะ

การใช้น้ำมันกัญชาหยดแค่ 1-2 หยด จะบรรเทาได้ ไม่ต้องใช้ยาแรงถึงมอร์ฟีน อีกทั้งในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ นี่คือการลดความเหลื่อมล้ำสังคม เพราะยาที่ใช้ทุกวันนี้เข้าถึงยาก ยามะเร็งที่ใช้กันอยู่เป็นยามุ่งเป้า ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปีอยู่ที่ 1.2 ล้านบาท ซึ่งงานวิจัยในปีล่าสุดก็มีข้อหักล้างแล้วว่า ไม่มีผลต่อเด็กจริง

แม่มดกัญชาชี้ ใช้รักษาหยุดยาเคมีได้หมด

แก้มหอม ณ ล้านช้าง ฉายาแม่มดกัญชา เผยว่า ฉันอยู่ที่รัฐแคลิเฟอร์เนีย ซึ่งกัญชาเพิ่งถูกกฎหมาย เข้าใจคนที่ยังคิดว่ากัญชาผิดกฎหมาย จึงต้องให้ความรู้ลบกัญชาออกจากยาเสพติดก่อน ทุกคนรู้ว่าไทยมีเรื่องราวต้นกำเนิดของกัญชา แต่ส่งออกไม่ได้ ทุกคนเลยไปรับจากลาว

ถ้าทำ medical hub ได้ ประเทศไทยจะเป็นแผ่นดินทอง ตีนบันไดโรงพยาบาลรัฐจะปูด้วยทองคำ อย่างแคนนาดาเปิดถูกกฎหมาย ภายใน 10 วัน กัญชาหมดประเทศ แต่ต้องมีการควบคุม มีใบอนุญาตให้ใช้ทางการแพทย์ งานวิจัยต้องเลิกพูดต้องเลิกทดลองในหนูได้แล้ว ตอนนี้ฉันมีบัตรแพทย์กัญชา หันมาใช้กัญชาเพราะเป็นโรคความดัน เมื่อก่อนต้องพึ่งยานอนหลับ แต่ตอนนี้ใช้น้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นเพื่อการรักษา สามารถหยุดยาเคมีได้ทั้งหมด

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์