เช็คอินสมุทรปราการ แวะวัดบางเสาธงนอก นมัสการวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันติ

เช็คอินสมุทรปราการ แวะวัดบางเสาธงนอก นมัสการวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันติ

คงเคยได้ยินกันมาบ้างสำหรับโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่กรมพัฒนาชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยนำนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิต ผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอปผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไป

เมื่อไม่นานมานี้ เป็นการลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลบางเสาธง และตำบลศรีษะจรเข้น้อย อำเภอ บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยคุณกัญญา จุฑามณี พัฒนาการอำเภอบางเสาธงพร้อมด้วย คุณประสิทธิ์ เจริญกุลพัธนากร และคุณสมบัติดำรงค์ พุฒพลายงาม ผู้ใหญ่บ้านหนองงูเห่า

ซึ่งชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก  ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิประเทศติดแม่น้ำและทะเล อาหารการกินหลากหลายและรสชาติอร่อย  รวมถึงผลิตภัณฑ์โอทอป ที่มีความหลากหลายและมีความโดดเด่น  เป็นที่รู้จัก  และต้องการของคนจำนวนมาก  แถมการคมนาคมยังสะดวก

ประเดิมเช็คอินกันที่วัดบางเสาธงนอก  ซึ่งอำเภอบางเสาธงแห่งนี้มีของดีอยู่มากมาย อาทิ วัดบางเสาธงนอก (หมู่ 6  ตำบล.บางเสาธง) ที่เป็นสัญลักษณ์ศูนย์รวมใจชาวชุมชน  อันมีชื่อเสียงโด่งดัง  พากราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อธิฐานขอพร  จากนั้นนำชมการแสดง  และกิจกรรมสาธิตพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  โดยกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านบางเสาธง

เสร็จกิจกรรมแรกไปต่อกันที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี (หมู่ 9 ตำบล ศรีษะจระเข้น้อย) ก็มีกิจกรรมสาธิตการเก็บผักกระเฉดนำมาทำอาหารให้ได้ชมลิ้มลองชิมกัน แวะอีกจุดก่อนกลับมาที่ ม.10 ซึ่งเป็นคลังน้ำมัน  BASF  เพื่อร่วมทำกิจกรรมเติมน้ำมันอากาศยาน นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์จากน้องๆ เยาวชน ลูกหลานชาวบ้านที่ตั้งใจตระเตรียมมาให้ได้ดูกันเพลินตา

จากการลงลึกถึงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ได้รู้ว่าแม้แต่ในพื้นที่อันห่างไกลของอำเภอบางเสาธงนั้นแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ อุดมด้วยของดีๆ อยู่อย่างมากมาย รวมทั้งวิถีชีวิตที่ยังคงความเป็นชุมชนดั่งเดิมอยู่ไม่จางหาย  สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ  แต่ยังคงความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง  สอดรับกับธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์งดงาม

อนึ่ง คำว่า “บางเสาธง” มีที่มาจากการดำเนินวิถีชีวิตของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ 3 ประการ คือ 1. การปักธงที่คันทำนบ บริเวณปากคลองบางยาว ต่อมาเปลี่ยนเป็น “คลองบางเสาธง” ซึ่งตัดกับคลองสำโรง เพื่อบอกจุดปิดคลองให้เรือที่สัญจรไปมารู้แต่เนิ่น ๆ 2. การปักธงตามหัวคันนาของชาวนา เมื่อมีการลงแขกดำนา ถอนกล้าหรือการละเล่นต่าง ๆ เช่น การเล่นสงกรานต์ เป็นต้น 3. ในแถบคลองบางยาว (คลองบางเสาธง) ถือเป็นสัญญาณธงตามวัด เพื่อบอกเวลาพัก-เลิกทำนาในสมัยก่อนจากการใช้สัญลักษณ์ “เสาธง” เพื่อสื่อความหมายเมื่อมารวมกัน “บาง” ซึ่งแปลว่า “น้ำ” แล้วทำให้บริเวณแถบนี้เรียกกันว่า “บางเสาธง” ส่วนการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบางเสาธงเมื่อปี 2542