เฟสป้า ชี้ระบบพิมพ์ดิจิทัลเติบโตและเป็นที่ต้องการตลาดทั่วโลก

สมาพันธ์การพิมพ์แห่งยุโรป หรือ เฟสป้า และสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ  หัวข้อ Transfer Printing Technology นวัตกรรมใหม่แห่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการพิมพ์ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ

นายแอนเดอร์ส นิลสัน เอกอัครราชทูตเอเชีย เฟสป้า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีการพิมพ์ที่กำลังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก คือ การพิมพ์ระบบดิจิทัล เนื่องจากคุณภาพการพิมพ์ที่คมชัด ประหยัดเวลา ไม่จำเป็นต้องพิมพ์จำนวนมาก สามารถปรับรูปแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ผลการวิจัยล่าสุดของเฟสป้า ในปี 2561 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,400 องค์กรทั่วโลก อาทิ ยุโรป ยูเรเซีย เม็กซิโก บราซิล แอฟริกาใต้ และประเทศไทย พบว่า กลุ่มผู้ประกอบการทั่วโลก ปัจจุบัน มีอายุเฉลี่ย 44 ปี เพียงร้อยละ 6 เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่อายุระหว่าง 18-24 ปี

สำหรับประเทศไทยผู้ประกอบการอายุเฉลี่ย 36 ปี และผู้ประกอบการทั่วโลกมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 6.21 ล้านเหรียญยูโร (236 ล้านบาท) ส่วนประเทศไทย ผู้ประกอบการมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 5.6 ล้านเหรียญยูโร (212 ล้านบาท)การศึกษาดังกล่าว พบ 6 เทรนด์อุตสาหกรรมการพิมพ์ที่เกิดขึ้นในทั่วโลก ได้แก่ 1. ตลาดการพิมพ์ดิจิทัลเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน การพิมพ์ดิจิทัล สร้างรายได้หลักให้แก่องค์กรสูงถึงร้อยละ 44 ของรายได้ทั้งหมด และคาดว่าจะเติบโตสูงถึง ร้อยละ 53 ในปี 2020  2. ความต้องการของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการผลิตระดับบุคคล หรือ ผลิตจำนวนมากเพื่อแต่ละคนเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ก็มีความต้องการอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ร้อยละ 72 ต้องการระบบที่ประมวลผลเร็วขึ้น ร้อยละ 61 ระยะเวลาการผลิตที่น้อยลงด้วยต้นทุนที่ต่ำ และ ร้อยละ 59 คาดหวังว่าการจัดส่งผลผลิตจะทันต่อการใช้งานเพิ่มมากขึ้น 3. นวัตกรรมการพิมพ์แบบครบวงจร การพิมพ์ป้ายแบนเนอร์หรือบิลบอร์ดเติบโตเป็นอย่างดี แต่ผู้บริการเริ่มให้บริการด้านอื่น

นอกจากการพิมพ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังให้บริการหุ้มลงวัสดุต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าเพิ่มด้วย รวมทั้งการเติบโตในธุรกิจการพิมพ์วอลเปเปอร์หรืออุปกรณ์ตกแต่งภายใน เป็นอีกหนึ่งสาขาการพิมพ์ที่ช่วยผลักดันด้านรายได้ให้กับธุรกิจ 4. การลงทุนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า ร้อยละ 54 ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมลงทุนพัฒนาระบบการพิมพ์ดิจิทัล เช่นเดียวกับ ร้อยละ 53 ต้องการลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต และให้ความสำคัญต่อการลงทุนด้านผลิตภัณฑ์และแสวงหาตลาดการค้าใหม่ ๆ 5. การพิมพ์ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม กำลังเข้าไปมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น พบว่า ร้อยละ 56 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกำลังนำระบบการพิมพ์ดิจิทัลเข้าไปพัฒนาใช้ในการผลิต ร้อยละ 19 มีแผนจะนำระบบการพิมพ์ดิจิทัลเข้าไปใช้ภายในปี 2020

โดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดเวลาในการผลิตสู่ตลาด สามารถออกแบบสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ สร้างต้นแบบงานได้ง่าย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้น้ำและพลังงานน้อยลง สำหรับเครื่องพิมพ์เครื่องนุ่งห่มนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ธุรกิจได้สูงถึงร้อยละ 12 ภายในปี 2020 และ 6. กระแสการพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม กลายเป็นหนึ่งในความคาดหวังของกลุ่มลูกค้า โดยกลุ่มผู้ประกอบการ ร้อยละ 32 ให้ความสำคัญต่อการใช้พลังงานและอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 72 ลงทุนพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืนด้วยการรักษาระดับราคาให้คงที่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าและให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ

ทั้งนี้ เฟสป้า ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ทั่วโลกให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน นางซาร่า ฟาเรลล์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวถึงการลงทุนไปทั่วโลก พัฒนาองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาเซียน เป็นเงินกว่า 1 ล้านเหรียญยูโร ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ จึงจัดมอบรางวัล FESPA AWARD ให้แก่องค์กรที่มีความสามารถและจัดการธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม โดยผู้ประกอบการที่สนใจส่งผลงาน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.fespa.com

นอกจากนี้ การจัดแสดงสินค้าและสาธิตธุรกิจแฟชั่นเสื้อผ้า หรือ Print Make Wear Asia เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักภายในงาน Asia Print Expo 2019 by FESPA ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์  2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้า เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการออกแบบ จนถึงเสร็จสิ้นเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับแฟชั่น

นาง รอซ กัวโนรี ผู้อำนวยการ เฟสป้า กล่าวว่า งาน Asia Print Expo by FESPA ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ ต้องการนำผู้ประกอบการธุรกิจเดินทางสู่โลกการพิมพ์แห่งอนาคต เปิดโลกทัศน์ในการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์สร้างรายได้ในยุคดิจิทัล โดย เฟสป้า จะนำความรู้และประสบการณ์ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจทั่วโลก มาแบ่งปันให้ผู้สนใจรับทราบถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรม การพัฒนาตลาดและสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจการพิมพ์ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Asia Print Expo 2019 by FESPA ได้ที่ www.asiaprintexpo.com และสามารถลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้รหัส ASAM902