สงครามการค้าเริ่มแผลงฤทธิ์ส่งออกก.ย. ติดลบ 5.2% ครั้งแรกในรอบ 19 เดือน

ส่งออกก.ย. ติดลบ 5.2% ครั้งแรกในรอบ 19 เดือน ผลสงครามการค้าเริ่มแผลงฤทธิ์ แต่พาณิชย์ยังมั่นใจการส่งออกทั้งปียังเป็นไปตามเป้าหมายที่ 8%

ส่งออกก.ย. ติดลบ 5.2% – คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวถึงการส่งออกของไทยในเดือนก.ย. 2561 ว่า ติดลบ 5.2% หรือมีมูลค่า 20,699 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นการติดลบ ครั้งแรกในรอบ 19 เดือน เป็นผลมาจากสงครามการค้าเริ่มมีผลต่อสินค้าส่งออก

โดยเฉพาะการส่งออกไปตลาดจีนลดลง 14.1% และตลาดสหรัฐ ขยายตัว 1.2% และการส่งออกทองคำหดตัวลงหลังจากฐานการส่งออกปีก่อนหน้าอยู่ในระดับสูง รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจตลาดใหม่ของไทย ทั้งออสเตรเลีย และรัสเซีย ทำให้มีการนำเข้าจากทุกประเทศลดลง แต่การส่งออกในช่วง 9 เดือนแรกของปียังขยายตัวได้ 8.13% คิดเป็นมูลค่าการส่งออกที่ 189,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าการส่งออกไปตลาดหลักทั้งสหภาพยุโรป สหรัฐ ญี่ปุ่น และตลาด CLMV ยังขยายตัวดี และในภาพรวม 9 เดือนแรกของปีทุกตลาดยังขยายตัว เช่น CLMV ขยายตัว 19.4% ตลาดยุโรป ขยายตัว 7.9% ตลาดสหรัฐ ขยายตัว 5.0% เป็นต้น

ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวที่ 0.6% แต่สินค้าส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ ข้าว ขยายตัวทั้งปริมาณและราคา ขยายตัวที่ 20.5% ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขยายตัวด้านราคาเป็นหลัก ขยายตัว 21.7% ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัว 7.7% ภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัว 3.4%

ส่งออกก.ย. ติดลบ 5.2%
คุณพิมพ์ชนก วอนขอพร

ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 19 เดือน ที่ 6.7% แต่สินค้าสำคัญที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ขยายตัวเกือบทุกตลาด ขยายตัว 7.9% เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ขยายตัว 4.5% เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ขยายตัว 9.7% เหล็ก

เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ ขยายตัว 4.4% ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัว ได้แก่ ทองคำ หดตัวที่ 78.7% รถยนต์และส่วนประกอบ หดตัวเกือบทุกตลาด 7.4% เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หดตัว 32.6% แผงวงจรไฟฟ้าหดตัว 10.6% ภาพรวม 9 เดือนแรกของปี 2561 กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมยังขยายตัว 8.1%

นอกจากนี้ การนำเข้าในช่วงเดือนก.ย.ขยายตัว 9.9% คิดเป็นมูลค่า 20,212 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการนำเข้าในช่วง 9 เดือนแรกของปีขยายตัว 15.21% คิดเป็นมูลค่า 186,891 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้เดือนก.ย.ไทยได้ดุลการค้า 487 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่งผลให้ดุลการค้า 9 เดือนไทยยังเกินดุลการค้า 2,839 ล้านดอลลาร์ แต่การส่งออกในช่วงที่เหลือของปีมีแนวโน้มต้องเผชิญกับปัจจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้า แต่ยังมั่นใจว่าการส่งออกทั้งปียังเป็นไปตามเป้าหมายที่ 8% ได้

คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังเชื่อมั่นว่า 3 เดือนที่เหลือจะมีการผลักดันการส่งออกไปหลายตลาดมาทดแทนการส่งออกไปตลาดจีนที่ลดลงได้ ทั้งตลาด CLMV ตลาดยุโรป ที่ยังมีความต้องการสินค้าไทย

โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งคาดว่าปีนี้ ไทยจะผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารได้เกินกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น เฉลี่ยการส่งออกแต่ละเดือนหลังจากนี้ น่าจะเกินเดือนละ 21,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้การส่งออกของไทยปีนี้ได้ตามเป้าหมายแน่นอน

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์