ตลาดเถื่อน! กทม.แจ้งความเอาผิดผู้ประกอบการ ‘ตลาดหัวมุม’ ฐานไม่มีใบอนุญาต

กรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้แจ้งยกเลิกสัญญาเช่าตลาดหัวมุมบริเวณถนน
เกษตร-นวมินทร์ กับเอกชน เมื่อปลายปี 2560 เพื่อนำพื้นที่ดังกล่าวไปก่อสร้างโครงการทางด่วน
สายเหนือขั้นที่ 2 ตอน N2 ช่วงวงแหวนตะวันออก-เกษตร แต่ยังพบว่าเจ้าของตลาดยังเปิดให้
บริการ พร้อมเรียกเก็บค่าเช่าแผงปีละกว่า 140 ล้านบาทนั้น

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ดูแลสำนัก
เทศกิจและงานด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง กล่าวว่า สำหรับกรณีตลาดหัวมุมบริเวณ
ถนนเกษตร-นวมินทร์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกทม.โดยตรง แต่เนื่องจากการขอจัดตั้งตลาด จะต้องขอใบ
อนุญาตจัดตั้งตลาดยังสำนักงานที่ตลาดตั้งอยู่ คือ สำนักงานเขตลาดพร้าว กทม.จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดังกล่าว ส่วนการไล่รื้อผู้ค้านั้น กทพ.ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ต้องดำเนินการเอง

“ทั้งนี้ ภายหลัง กทพ.ยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อปลายปี 2560 ขณะเดียวกัน กทม.ยังได้ยกเลิกใบอนุญาต
จัดตั้งตลาด เท่ากับว่าปัจจุบันตลาดหัวมุม เป็นตลาดเถื่อน ซึ่งล่าสุด ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวได้
เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการตลาดแล้ว ในข้อหาไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งตลาด และไม่มีสัญญา
เช่าพื้นที่ถูกต้อง เมื่อเป็นตลาดผิดกฎหมาย กทม.ก็ต้องแจ้งความดำเนินคดี เพื่อดำเนินการตามขั้น
ตอนต่อไป” นายสกลธี กล่าว