ใกล้เป็นจริง!! สนช. เผย ปชช. 99 เปอร์เซ็นต์ ‘เห็นด้วย’ ใช้ กัญชา เพื่อการแพทย์

ใกล้เป็นจริง!! สนช. เผย ปชช. 99 เปอร์เซ็นต์ ‘เห็นด้วย’ ใช้ กัญชา เพื่อการแพทย์ เตรียมจัดรับฟังความเห็นเพิ่มวันที่ 30 ต.ค. นี้ เพื่อดันเป็นกฎหมายต่อไป

กัญชา – วันที่ 17 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ที่มีนายสมชาย แสวงการ เลขานุการวิปสนช. และสมาชิกสนช.รวม 44 ราย เสนอ ตามมาตรา 133 ของรัฐธรรมนูญ 2560 มีสาระสำคัญคือ การให้ใช้กัญาชาเพื่อการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยเท่านั้น โดยมอบหมายให้ เลขาธิการป.ป.ส. เป็นผู้พิจารณาออกหลักเกณฑ์ใบอนุญาต สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์วุฒิสภา เมื่อวันที่ 1 – 15 ต.ค. ที่ผ่านมา มีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 16,431 คน

ผลปรากฏว่า เห็นด้วย 16,264 คน คิดเป็นร้อยละ 99 ไม่เห็นด้วยจำนวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ในส่วนของเฟซบุ๊กเพจ สนช. ได้รับความสนใจจากชาวโซเชียล 290,646 ราย ขั้นตอนต่อจากนี้ สนช.จะจัดทำประชาพิจารณ์อย่างรอบด้าน โดยเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเสวนาในวันที่ 30 ต.ค. นี้ ก่อนสรุปบทเรียนแล้วนำเข้าสู่วาระการพิจารณาต่อไป