จ่อยุบ ‘ศึกษาภัณฑ์’ ลดภาระหนี้ ยกเลิกสัญญา 100 ร้านหนังสือเรียน

จ่อยุบ ‘ศึกษาภัณฑ์’ ลดภาระหนี้ ยกเลิกสัญญา 100 ร้านตัวแทนจำหน่ายหนังสือเรียน

จ่อยุบ ‘ศึกษาภัณฑ์’ / วันที่ 17 ต.ค. นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์การค้าของ สกสค. ว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อหาทางออกให้กับองค์การค้าฯ อันดับแรก จะเร่งทำความเข้าใจกับบุคลากร ว่าองค์การค้าฯ เป็นส่วนหนึ่งของ สกสค.

เพราะฉะนั้นไม่ว่า ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวย่อมส่งผลกระทบต่อ สกสค. ในการดำเนินงาน ได้มอบการบ้านให้ทั้ง 2 ฝ่ายไปดำเนินการจัดทำแผนเพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมอีกรอบในวันที่ 29 ต.ค. เบื้องต้น ให้ไปคิดแก้ปัญหาอัตรากำลังคน ซึ่งขณะนี้องค์การค้าฯ มีภาระหนักในเรื่องการจ่ายเงินเดือน 40 กว่าล้านบาทต่อเนื่อง โดยให้ไปศึกษาข้อกฎหมาย เพื่อทำแผนถ่ายโอนกำลังคน ลดภาระในเรื่องการจ่ายเงินเดือนขององค์การค้าฯ

ยกเลิกสัญญาตัวแทนจำหน่าย

นอกจากนี้ ทางองค์การค้าฯ ยังแจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ตัดโควต้าการจัดพิมพ์หนังสือเรียนขององค์การค้าฯ เหลือ 70% ทำให้ตัวแทนร้านค้าขอถอนตัวกว่า 90 แห่ง จากที่มีทั้งหมดประมาณกว่า 100 แห่ง ทำให้องค์การค้าฯ เกิดความกังวล อย่างไรก็ตามที่ประชุมให้มองวิกฤตเป็นโอกาส โดยจะยกเลิก สัญญาที่ทำไว้กับตัวแทนร้านค้าฯ ทั้งหมดและเปิดให้มีการซื้อขายได้อย่างเสรี

ที่ผ่านมาองค์การค้าฯ ได้มีการทำสัญญากับตัวแทนร้านค้าฯ ว่าจะต้องมีการวางเงินมัดจำค่าหนังสือเรียนรายละ 10 ล้านบาท โดยมีข้อตกลง ไม่ให้มีการขายข้ามเขต ทำให้ผู้ค้ารายย่อยไม่สามารถเข้าถึงสินค้าขององค์การค้าฯ ได้ จึงได้มอบให้ไปดูข้อกฎหมายว่า สามารถยกเลิกสัญญากับคู่ค้าฯ ได้ทั้งหมดหรือไม่ ซึ่งฝ่ายกฎหมาย พิจารณาแล้ว บอกว่า สามารถยกเลิกได้

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส

ดังนั้น เราจะใช้วิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาส ปลดล็อกให้มีการค้าขายอย่างเสรี รวมถึงจะมีการพิจารณาส่วนลด ซึ่งเดิมจะให้ส่วนลด 27% กับตัวแทนร้านค้าทุกแห่งเท่ากันหมด แต่จากนี้การให้ส่วนลดจะพิจารณาจากระยะเวลา ถ้าใครมาเร็ว วางเงินมัดจำมากกว่า ก็สมควรที่จะได้ส่วนลดมากกว่ารายอื่น ส่วนจะให้ส่วนลดสูงสุดเท่าไรนั้น ยังไม่มีการกำหนดเพดานที่แน่นนอน

รวมถึงให้องค์การค้าฯ ไปเน้นผลิตสินค้าฯ อื่นที่นอกจากหนังสือเรียน เช่น อุปกรณ์สะเต็ม อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างรายได้ ขณะเดียวกันยังให้องค์การค้าฯ ไปสำรวจทรัพย์สินและที่ดินว่ามีเท่าไร และที่ใดที่ยังไม่เป็นโฉนด ให้เร่งดำเนินการจัดการเอกสารสิทธิ หากจำเป็นต้องขาย เพื่อลดดอกเบี้ยก็ให้เสนอขึ้นมา

โดยตอนนี้องค์การค้าฯ มีหนี้เร่งด่วนที่ต้องชำระ คือ ค่ากระดาษและค่าจ้างพิมพ์ประมาณ 1,300 ล้านบาท ที่ประชุมได้มอบหมายให้องค์การค้าฯ ไปทำแผน และไปหาแหล่งเงินกู้ ในสถาบันการเงินที่ต่าง ๆ โดยเห็นชอบให้สามารถนำที่ดินและทรัพย์สินขององค์การค้าฯ ไปใช้ในการค้ำประกันเงินกู้ได้ และขอย้ำว่าจะไม่มียืมเงินของ สกสค.

หรือเงินโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และเงินโครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่คู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ซึ่งเป็นเงินของครูอย่างเด็ดขาด

จ่อยุบ ‘ศึกษาภัณฑ์’ สาขาที่ขาดทุน

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังมอบให้องค์การค้าฯ เร่งทำการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ ว่า องค์การค้าฯ ได้ทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ให้องค์การค้าฯ เป็นผู้รับจ้างที่ส่วนราชการสามารถใช้วิธีการจ้างแบบพิเศษได้ โดยไม่ต้องผ่านวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการประกวดราคาแบบปกติ

ดังนั้น หากใครต้องการจ้างแบบกรณีพิเศษสามารถจ้างองค์การค้าฯ ดำเนินการได้ รวมให้ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับงบจัดซื้อหนังสือเรียน 5 แสนบาทขึ้นไป สามารถซื้อหนังสือเรียนผ่านตัวแทนจำหน่ายขององค์การค้าฯ ได้โดยไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ ยังให้องค์การค้าฯ ไปสำรวจร้านศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ ทั่วประเทศ หากร้านใดขาดทุน ก็ให้ยุบและเหลือไว้เฉพาะร้านที่ทำกำไร เพื่อไม่ให้เป็นภาระ