เช็คด่วนก่อนเป็นเศรษฐี! กองสลากเปิดตัวเลขมีปัญหางวด 16 ต.ค.นี้ 12,000 ฉบับ

ภายหลังจากที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดเผยว่า สลากงวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 งวดที่ 39 ชุดที่ 52 เกิดข้อผิดพลาดในระหว่างกระบวนการพิมพ์ ทำให้ตัวเลขสะท้อนแสงป้องกันการถ่ายเอกสาร (anti copy) หรือตัวเลขสีส้ม ไม่ปรากฏอยู่บนใบสลากบางฉบับ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการตรวจรางวัลหรือการขึ้นเงินรางวัลแต่อย่างใด พี่น้องประชาชนท่านใด ที่ซื้อสลากดังกล่าวไปแล้ว หากถูกรางวัลจะสามารถนำมาขอรับเงินรางวัลได้ตามปกติ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กราบขออภัยพี่น้องประชาชนผู้ซื้อสลากและผู้จำหน่ายสลากทุกท่าน ในความผิดพลาดดังกล่าวมา ณ โอกาสนี้ และหากประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร ฯ หรือ call center โทร. ๐-๒๕๒๘-๙๙๙๙ หรือ ตรวจสอบหมายเลขสลากดังกล่าวได้ที่ www.glo.or.th

สลากกินแบ่งรัฐบาล จึงได้เปิดเผยหมายเลขสลาก ที่ไม่ปรากฏตัวเลขสะท้อนแสงงวดนี้ ดังนี้

สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดที่ 39 งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ชุดที่ 52 จำนวนทั้งหมด 12,000 ฉบับ ดังนี้

เลขประจำฉบับที่ 400000-400299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 401000-401299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 402000-402299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 403000-403299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 404000-404299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 405000-405299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 406000-406299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 407000-407299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 408000-408299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 409000-409299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 410000-410299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 411000-411299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 412000-412299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 413000-413299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 414000-414299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 415000-415299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 416000-416299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 417000-417299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 418000-418299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 419000-419299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 420000-420299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 421000-421299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 422000-422299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 423000-423299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 424000-424299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 425000-425299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 426000-426299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 427000-427299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 428000-428299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 429000-429299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 430000-430299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 431000-431299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 432000-432299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 433000-433299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 434000-434299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 435000-435299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 436000-436299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 437000-437299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 438000-438299 จำนวน 300 ฉบับ
เลขประจำฉบับที่ 439000-439299 จำนวน 300 ฉบับ