ธนารักษ์เร่งปั๊มรายได้เข้ารัฐหมื่นล้าน เร่งสางสัญญาเช่าที่ราชฯ 60 สัญญา ที่เดินหน้าต่อไม่ได้

ธนารักษ์เร่งปั๊มรายได้เข้ารัฐหมื่นล้าน เร่งสางสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการขนาดกลางประมาณ 60 สัญญา มีปัญหาเดินหน้าต่อไม่ได้

ปั๊มรายได้เข้ารัฐหมื่นล้าน – นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2562 กรมฯ มีเป้าหมายเก็บรายได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้สั่งการภายในให้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้เก็บรายได้ให้ประเทศให้ได้ 1 หมื่นล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมากรมธนารักษ์เก็บรายได้จำนวนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งมีในส่วนของเก่าต่อสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการใหญ่ของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ที่ต้องจ่ายเงินก้อนแรก 2,500 ล้านบาท

สำหรับในปีงบประมาณ 2562 กรมธนารักษ์จะเร่งสางสัญญาเช่าที่ราชพัสดุโครงการขนาดกลางประมาณ 60 สัญญา มูลค่าโครงการร่วมกันกว่า 3,000 ล้านบาท ที่มีปัญหาเดินหน้าต่อไม่ได้ ให้สามารถทำโครงการต่อ และส่งค่าเช่าได้ตามสัญญาที่ทำไว้

“กรมฯ สั่งการเจ้าหน้าที่ให้สางสัญญาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติภายใน 3 เดือน ไม่ว่าจะมีปัญหาที่กรมธนารักษ์ หรือผู้เช่า เพราะโครงการทั้งหมดมีการเซ็นสัญญาไปหมด กรมฯ ได้เงินส่วนแรกมาแล้ว แต่เมื่อโครงการมีปัญหาสร้างไม่ได้ตามแผน เช่น ตลาดใหม่ดอนเมือง ทำให้ผู้เช่าไม่มีรายได้ มาจ่ายค่าเช่าประจำปีให้กับกรมธนารักษ์ได้” นายอำนวย กล่าว

นายอำนวย กล่าวว่า นอกจากเรื่องการหารายได้ให้กับประเทศแล้ว กรมฯ ยังให้ความสำคัญกับการเรื่องทำที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อยมีบ้านอยู่ถูกต้อง โดยจะเร่ง 2 โครงการ คือโครงการให้ผู้บุกรุกที่อยู่ในคลองเปรม และคลองลาดพร้าว ประมาณ 1 หมื่นครอบครัว ให้ย้ายบ้านขึ้นมาอยู่บนฝั่งคลอง โดยต้องเว้นที่ว่างไว้ส่วนหนึ่ง โดยอาจจะสร้างเป็นที่อยู่อาศัยแนวสูง 4-5 ชั้น และต้องร่วมมือหลายหน่วย ทั้งกรมธนารักษ์ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น