ป้าใจบุญเลี้ยงสุนัขจรจัดกว่า 400 ตัว ชี้ร่าง พ.ร.บ.หมาแมวกระทบคนจน

ป้าใจบุญเลี้ยงสุนัขจรจัดกว่า 400 ตัว ชี้ร่าง พ.ร.บ.หมาแมวกระทบคนจน

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสถานที่พักพิงสุนัขจรจัดของ คุณผ่องฤดี ราศี หรือที่ชาวลำปางรู้จักในนาม ป้าแอ๊ด อายุ 65 ปี ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีใจรักสุนัข และแมว จึงได้เก็บสุนัข และแมวจรจัดมาเลี้ยงอยู่กว่า 400 ตัว บริเวณสถานที่พักพิงใน ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ซึ่ง ป้าแอ๊ด บอกว่า ตนเองเห็นด้วยเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ. … เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะมีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะสุนัข และแมว เพื่อให้คนที่เลี้ยงมีความรับผิดชอบ และเชื่อว่าจะเป็นการลดปัญหาการนำสุนัข และแมวไปปล่อยตามที่สาธารณะต่างๆ ได้
แต่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ อาจจะไปส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้มีภาระ โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อย และมีสุนัข และแมวอยู่ในความดูแล ก็จะยิ่งซ้ำเติมให้มีภาระหนักขึ้นไปอีก เพราะจะต้องจ่ายค่าขึ้นทะเบียนประมาณตัวละ 450 บาท หากเป็นสุนัข หรือแมวของคนรวย หรือคนมีเงินเยอะ ก็จะไม่มีปัญหา แต่หากเป็นของชาวบ้านคนจนรากหญ้าทั่วไป แน่นอนว่า มีปัญหา และส่งผลกระทบแน่ เพราะคนจนข้าวให้สุนัข และแมว แทบจะไม่มีจะให้แล้ว ยังจะต้องมาแบกรับภาระเรื่องจ่ายเงินค่าขึ้นทะเบียนอีก

ราคาค่าขึ้นทะเบียนถือว่าสูงเกินไป ซึ่งราคาที่เหมาะสมน่าจะอยู่ตัวละประมาณ 100 – 150 บาท เท่านั้น และอยากให้ทางผู้เกี่ยวข้องดำเนินการหาทุน หรือจัดการเรื่องการทำหมันไว้ด้วย เพื่อการลดภาระของชาวบ้าน และภาระของสังคม เพราะสุนัข และแมว หากมีการแอบนำไปทิ้ง และปล่อยตามที่สาธารณะก็จะมีการแพร่พันธุ์เร็ว อย่างไรก็ตาม ตนเองเชื่อว่า หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวประกาศใช้จริง เชื่อว่า จะมีผู้นำสุนัข และแมว มาปล่อยทิ้งอีกมากเป็นแน่

ทั้งนี้ ตนเองก็ทนเห็นสัตว์ที่มีชีวิตเหล่านี้ถูกทิ้งให้เร่ร่อนไม่ได้ ก็ต้องเก็บมาเลี้ยง จนขณะนี้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลในเรื่องอาหาร และดูแลสุขภาพสุนัข และแมว มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนกว่า 40,000 – 50,000 บาท ซึ่งหากมีการกำหนดให้จ่ายค่าขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวจริง ตนเองก็ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายเหมือนกัน เพราะค่าดูแล และอาหารที่ใช้เลี้ยงสุนัข และแมวเหล่านี้ ก็มีประชาชนผู้ใจบุญนำมามอบให้ บางช่วงที่ไม่มีใครมาช่วย สุนัข และแมว ก็กินอาหารตามอัตภาพ