ลดภาษี-ฟรีอากร หนุนบัตรคนจนประมูลบ้านกรมบังคับคดี ผ่อนเดือนละพันบาท แค่ 15 ปี ก็มีบ้านอยู่

รัฐไฟเขียวลดภาษี-ฟรีอากร หนุนผู้ถือบัตรคนจนสนเข้าประมูลบ้านกรมบังคับคดี ผ่อนเดือนละพันบาท แค่ 15 ปี ก็มีบ้านอยู่

ลดภาษี-ฟรีอากรหนุนคนจนมีบ้าน – พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี โดยให้ยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ออกใบรับสำหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์ฯ กรณีการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดเพื่อใช้อยู่อาศัย สำหรับโครงการประชารัฐสวัสดิการของกรมบังคับคดี เฉพาะการโอนให้แก่ผู้ซื้อทอดตลาดที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ มาตรการยกเว้น ภาษีและอากรแสตมป์ เพื่อผู้มีรายได้น้อยครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้ถือบัตรคนจน จำนวนประมาณ 11 ล้านคน สามารถมีบ้านพัก ห้องชุดเป็นของตัวเอง แต่มีเงื่อนไข 1 คนสามารถซื้อได้ 1 สิทธิ ภายใต้เงื่อนไข ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี สามารถซื้อบ้านได้ราคาไม่เกิน 300,000 บาท และผู้มีรายได้ตั้งแต่ 30,000-100,000 บาท/ปี สามารถซื้อห้องชุด หรือบ้านอยู่อาศัยได้ในราคาไม่เกิน 500,000 บาท

โดยสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย โดยการเข้าประมูลบ้าน หรือห้องพักอาศัย ปกติต้องมัดจำ 50,000 บาท ค่ามัดจำสำหรับผู้มีรายได้น้อยจะลดลงเหลือ 3,000 บาท ค่าอากรแสตมป์ปกติมูลค่าสินทรัพย์ 200 บาท จะต้องติดอากร 1 บาท ดังนั้นบ้าน หรือห้องพักราคา 500,000 บาท ต้องติดค่าอากรแสตมป์ 2,500 บาท หรือห้องพักราคา 300,000 บาท ต้องติดค่าอากรแสตมป์ 1,500 บาท ในส่วนนี้รัฐบาลกำหนดให้ผู้มีรายได้น้อยไม่ต้องจ่าย ซึ่งโครงการนี้รัฐบาลจะสูญเสียรายได้ประมาณ 12 ล้านบาท

“นายกฯ กำชับให้อธิบายให้สังคมเข้าใจว่าผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ถือบัตรคนจน ปกติก็มีรายได้น้อยอยู่แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อน จะผ่อนได้หรือ เรื่องนี้ผ่อนได้ ผู้มีรายได้น้อยผ่อนเดือนละประมาณ 1,000 บาท ผ่อน 15 ปี ก็มีโอกาสเป็นเจ้าของบ้าน ถือเป็นหลักการรัฐช่วยประชาชนส่วนหนึ่งประชาชนก็ต้องช่วยตัวเองได้ จึงจะนำพาประเทศชาติให้เดินหน้าได้ หากทุกอย่างให้รัฐบาลช่วยทั้งหมด ประเทศก็จะล่มสลายเหมือนเวเนซุเอลา” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว