อภัยภูเบศรรุกส่งออกเวชสำอางเจาะอาเซียน

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร โดยให้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนแก่บริษัทหรือวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หวังให้เกิดการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทย จังหวัดปราจีนบุรีถือเป็นจังหวัดนำร่องสำคัญที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาสมุนไพรไทย ผ่านทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นพ.จรัญ บุญฤทธิกาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า โรงพยาบาลฯ ในฐานะเป็นหัวเรือใหญ่ของการพัฒนาเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี ได้มีการประชุมร่วมกันของทุกภาคส่วนในปราจีนบุรีไปแล้ว 4 ครั้ง มีการพัฒนาแผนร่วมกัน และเริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน คือ การพัฒนาเวชสำอางจากสมุนไพรเพื่อส่งออก เพราะจากการทบทวนข้อมูลพบว่า ตลาดเครื่องสำอางสมุนไพรมีศักยภาพมาก มีดุลการค้าบวกต่อเนื่องมาหลายปี เพราะมีสมุนไพรหลากหลาย มีนักวิจัยที่เข้มแข็งที่เชื่อมโยงความรู้ภูมิปัญญาเข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ทำให้มีการส่งออกสมุนไพรไปขายต่างประเทศมากมาย และอยู่ระหว่างเจรจาตัวแทนจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้าน

“เวลานี้เมืองสมุนไพรปราจีนบุรีก้าวสูงขึ้นจากเครื่องสำอางสมุนไพรเป็นเวชสำอาง เช่น ลดริ้วรอย ลดฝ้า ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ และต้องการการวิจัยขั้นสูง ที่ผ่านมาทางอภัยภูเบศรได้วิจัยพัฒนาเซรั่มลดฝ้าจากสมุนไพรดู่ท่ง ที่พบแต่เฉพาะในไทยเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ชุดบัวไผ่ข้าวจากสมุนไพร 3 ชนิด สารสกัดบัว สารสกัดไผ่ และน้ำมันรำข้าว”

ด้านนายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จังหวัดปราจีนบุรีกำลังพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal city) ซึ่งเป็นกลไกระดับพื้นที่ในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ผู้ประกอบการ นักวิจัย องค์กรสาธารณประโยชน์ และประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการค้นหาภูมิปัญญาสมุนไพรท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

เมืองสมุนไพร มีแนวคิดเช่นเดียวกับ ฟู๊ด วัลเลย์ และ ซิลิคอน วัลเลย์ ในต่างประเทศ ที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์ ลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน มีขอบเขตการทำงานเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน รู้ว่าในพื้นที่มีความรู้อะไร มีเครื่องมืออะไร ทำให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องทั้ง ห่วงโซ่คุณค่า ทางจังหวัดได้ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน ซึ่งปราจีนบุรีเป็นจังหวัด 1 ในสี่ของเมืองสมุนไพร อีกสามแห่งกระจายกันอยู่ในภูมิภาคต่างๆ กัน ได้แก่ เชียงราย สกลนคร และสุราษฎร์ธานี

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ