สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านกาแฟชายทุ่ง (เป็นการส่วนพระองค์)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ร้านกาแฟชายทุ่ง” เป็นการส่วนพระองค์ ในวันที่ 29 ก.ย. 2561 

โดยเฟซบุ๊ก กาแฟชายทุ่ง  โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดร้านกาแฟชายทุ่ง(เป็นการส่วนพระองค์) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑”

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ สอบถามไปยังผู้ประสานงานร้าน ได้ข้อมูลว่า ร้านกาแฟชายทุ่ง เป็นร้านของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่บนที่ดินส่วนพระองค์ ถนนรังสิต-นครนายก (คลองสี่) ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

บรรยากาศภายในร้านเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว 2 หลัง ล้อมรอบด้วยต้นไม้ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-17.30 น.