ไทยเบฟ บุกตลาดอาเซียนภายใต้ 5กลยุทธ์ (คลิป)

ไทยเบฟ บุกตลาดอาเซียนภายใต้ 5กลยุทธ์

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารสูงสุดกลุ่มธุรกิจเบียร์ เผยว่า ปีที่ผ่านมา (2017) ไทยเบฟได้รวมธุรกิจเบียร์อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม และสุราอันดับหนึ่งของประเทศเมียนมาเข้ามาอยู่ในกลุ่มบริษัทของเรา ซึ่งทั้ง 2 ประเทศนี้มีอัตราการเติบโตสูงสุดในอาเซียน

นายฐาปน บอกต่อว่า เพื่อตอกย้ำความสำเร็จที่จะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 2020 มีกลยุทธ์ 5 ด้าน ประกอบด้วย Growth คือเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ Diversity มีความหลากหลายของสินค้า Brand มีตราสินค้าที่โดนใจ Reach การกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง และ Professionalism ความเป็นมืออาชีพของบุคลากร

มร.ลี เม็ง ตัท ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และกรรมการผู้อำนวยการธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ ลิมิเต็ด (เอฟแอนด์เอ็น) กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์แข่งขันสูง มี 2 กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ปี 2020 นั่นคือ 1.ขับเคลื่อนตลาดด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกปี มุ่งเน้นออกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตอบโจทย์ลูกค้าสมัยใหม่ 2.ขยายช่องทางจำหน่ายและผลักดันสินค้าออกสู่ตลาดต่างประเทศ

ด้านคุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจอาหาร กล่าวว่า ธุรกิจอาหารเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไทเบฟมี 27 แบรนด์อาหาร 10 ปีที่ผ่านมาธุรกิจอาหารโต 3 เท่า สำหรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอาหาร นั่นคือ 1. ปัจจุบันลูกค้ารีบเร่ง ฉะนั้นต้องหาอะไรเข้ามาตอบสนองความต้องการตรงนี้ 2.กลุ่มคนรายได้ปานกลางจะเติบโตขึ้น ในปี 2020 กลุ่มคนรายได้ปานกลางจะเพิ่มขึ้น 50% ของประชากร คนกลุ่มนี้ต้องการอะไรที่มีกว่าอาหาร เช่น ประสบการณ์ในการทาน 3.เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเลือกทานมากขึ้น 4.ความสนใจเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่น่าสนใจ 5.วัฒธรรมในการเลือกทานอาหาร