กำนัน-ผญบ.ยิ้ม! ครม.อนุมัติปรับเพดานเงินเดือนให้ 15,000 งานโดดเด่นขึ้นพรวด2 ขั้น

กำนัน – ผญบ.” เฮ ครม.เห็นชอบปรับเพดานเงินเดือนให้ 15,000 รัฐบาลขออย่ามองเป็นเรื่องการเมือง

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ถึงการเพิ่มเงินอัตราตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบว่า ครม.เห็นชอบให้เพิ่มเงินอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ เดิมกำนันได้รับเงินเดือน 10,000 บาท เพิ่มเป็น 15,000 บาท ผู้ใหญ่บ้านเดือนละ 8,000 บาท เพิ่มเป็น 13,000 บาท ขณะที่แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบเดือนละ 5,000 บาท เพิ่มเป็น 10,000 บาท โดยรัฐบาลได้เพิ่มเพดานขึ้น 25 ขั้น ทุกระดับขั้นละ 200 บาท โดยการเพิ่มค่าตอบแทนครั้งนี้ทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นปีละกว่า 800 ล้านบาท

“ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงิน 15,000 บาททันที แต่จะขึ้นทีละ 1 ขั้นต่อปี ตกปีละ 200 บาท ทำให้ได้รับเงิน 10,200 บาทในปีหน้า แต่หากเป็นคนทำงานมีประสิทธิภาพ โดดเด่นกว่าคนอื่น จะได้รับ 2 ขั้น คือ 400 บาท โดยผู้ได้รับ 2 ขั้นจะต้องไม่ติดกันเกิน 2 ปี ทำแบบนี้ไปจนกว่าจะถึงเพดานสูงสุดของตำแหน่งนั้นๆ ทั้งนี้ ไม่ต้องการให้หลายคนมองว่าเป็นการสร้างคะแนนเสียงของรัฐบาลหรือเรื่องการเมือง เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้เพิ่มเงินเดือนให้ข้าราชการในระดับชั้นผู้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่มาก ทั้งพนักงาน ลูกจ้าง รัฐวิสาหกิจตามลำดับ”พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยว่า นอกจากการขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้ว ครม.ยังเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร และร่าง พ.ร.ฎ.การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร โดยกฤษฎีกาจะไปตรวจสอบและส่งไปสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณา

ที่มา : มติชนออนไลน์