รัฐบาลดันร้าน “โชห่วย” ซื้อขายผ่านออนไลน์ ตั้งเป้า 750 ร้านในปีหน้า

5 หน่วยงานผนึกกำลังดันร้าน “โชห่วย” ซื้อขายผ่านออนไลน์ ตั้งเป้า 750 ร้านในปีหน้า

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการโชห่วย 4.0 เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาความเดือดร้อนของร้านโชห่วยในชุมชน ที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคได้ จึงนำมาสู่การพัฒนาช่องทางการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ แบบ B2B (Business to Business) ผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ ซึ่งยึดหลักตามอูเลโมเดลจากประเทศจีน ภายใต้การผนึกกำลังของ 5 หน่วยงาน ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

“ในระยะแรกของโครงการจะเริ่มนำร่อง 3 จังหวัด คือสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี กำหนดเป้าหมายร้านโชห่วยเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 750 ร้านภายในเดือนมกราคม 2562 ตั้งเป้าให้แต่ละร้านมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 คาดว่าจะขยายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดราว 40,000 ร้านได้ใน 3 ปี” นายกอบศักดิ์ กล่าว

ขณะที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางหลักระหว่างร้านโชห่วยกับผู้ผลิต บริหารคำสั่งซื้อสินค้า บริหารคลังสินค้า การจัดส่ง และการชำระเงินค่าสินค้าของร้านโชห่วย โดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่แล้วทั้งในโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้มีการติดตั้งระบบพีโอเอสชุมชน และร้านค้าออนไลน์ thailandpostmart.com ซึ่งมีกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดหาร้านโชห่วย/ร้านค้าภายใต้โครงการประชารัฐทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ทำการตลาด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาร้านที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับบทบาทหน้าที่ของธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จะสนับสนุนผ่านเงินกู้ระยะสั้นวงเงินรวมหนึ่งหมื่นล้านบาท (แหล่งละ 5 พันล้านบาท)