มูลนิธิรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ดันเก็บภาษี “ยาเส้น” เพิ่มด้วย หลังจ่อขึ้นภาษีบุหรี่

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชี้ การจัดเก็บ ภาษีบุหรี่ เป็นเรื่องที่สากลทั่วโลกทำอยู่แล้ว พร้อมดันให้มีการเก็บภาษียาเส้นเพิ่มอีกด้วย

ภาษีบุหรี่ – เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นพ.ประกิต วาทีสาทกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึง กรณีมีการยกร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่จะมีการขึ้นภาษีบุหรี่ซองละ 2 บาท ว่า

ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะการขึ้นภาษีบุหรี่ เป็นมาตรการช่วยลดจำนวนนักสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะคนจน คนมีรายได้น้อย ซึ่งจากข้อมูลหากขึ้นภาษีบุหรี่ให้แพงขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ จะทำให้นักสูบในวัยผู้ใหญ่ลดจำนวนมวนที่สูบลงได้ 4 เปอร์เซ็นต์ เด็กลดจำนวนมวนที่สูบลง 8-10 เปอร์เซ็นต์

ทั่วโลกมีการขึ้นภาษีบุหรี่ทุกปี เช่น ออสเตรเลีย บุหรี่ราคาสูงซองละกว่า 30 ดอลลาร์ บุหรี่เป็นสินค้าที่ต้องเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 70 ของราคาขาย ดังนั้นการที่กระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุข หารือกันว่าจะขึ้นราคาบุหรี่ในอัตรา 2 บาทต่อซอง ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสม

นพ.ประกิต กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีมีผู้คัดค้านไม่ให้ขึ้นภาษี เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การลดจำนวนคนสูบลงต้องมีผลกระทบ ถ้าไม่ปรับราคาขายจำนวนคนสูบก็ไม่ลด ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประเมินว่าไทยมีผู้ป่วยจากบุหรี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ 1 ล้านคน เสียชีวิตปีละประมาณ 5 หมื่นคน แต่ก่อนเสียชีวิตต้องนอนป่วยหนักกว่า 3 ปี เป็นภาระทั้งของผู้ป่วย ระบบสุขภาพ และฐานะครอบครัวเขาเอง

เมื่อถามว่าการขึ้นภาษีครั้งนี้ อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่เพราะเพิ่งมีการขึ้นภาษีครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2560 เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า เหมาะสมแล้ว เพราะหลายประเทศมีการเขียนไว้ในกฎหมายเลย ว่าต้องมีการเพิ่มภาษีบุหรี่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การจัดทำร่าง พ.ร.บ.จัดเก็บเงินสมทบ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขฯ เพื่อเก็บภาษีบุหรี่เพิ่มซองละ 2 บาท มาให้กองทุนบัตรทอง เป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และการนำเงินมาช่วยในเรื่องของกองทุนสุขภาพก็มองว่าเกิดประโยชน์ เพราะอย่างไรในช่วงเดือน ก.ย. 2562 บุหรี่ทุกยี่ห้อจะต้องเกินกว่า 60 บาท เนื่องจากภาษีตามมูลค่าจะเปลี่ยนจากอัตราร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 40 ซึ่งต้องขยับราคาอยู่แล้ว

“ช่วง ก.ย. 2562 บุหรี่ทุกยี่ห้อต้องขึ้นราคาหมดอยู่แล้ว ดังนั้นการเก็บเพิ่มอีกซองละ 2 บาท จึงไม่ได้แตกต่างเลย หากเก็บแล้วเข้ากองทุนสุขภาพในวันนี้เลยยิ่งดี เชื่อว่าทางสำนักควบคุมยาสูบ คงเห็นด้วย แต่สิ่งที่คิดว่าควรเพิ่มคือ อาจต้องมีการเก็บภาษียาเส้นเพิ่มด้วยหรือไม่”

ที่มา ข่าวสดออนไลน์