คลังไฟเขียว! เพิ่มภาษีบุหรี่ หนุนกองทุนบัตรทอง คาดนำเข้าจาก 60บาท ทะลุ90บาท

คลังไฟเขียวกฎหมายเก็บเงินสมทบ ภาษีบุหรี่ เพิ่มซองละ 2 บาท หนุนกองทุนบัตรทองเพิ่ม 3,000 ล้านบาท ไม่รวมสินค้าบาป สุรา เบียร์ คาดเข้า ครม. เห็นชอบ 2 ต.ค.นี้ ด้าน การยาสูบฯ-ผู้ประกอบการอ่วมราคาใหม่ 

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. รายงานข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญให้เก็บเงินจากบุหรี่อีกซองละ 2 บาท ให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นเงินปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท เนื่องจากเงินที่ได้สนับสนุนจากงบประมาณปีละกว่า 1 แสนล้านบาท จึงต้องหาแหล่งเงินเพิ่มเติม กระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จึงยกร่าง พ.ร.บ. ขึ้น

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า ล่าสุดสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี ได้ทำหนังสือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว และส่งความเห็นกลับมาภายในวันที่ 1 ต.ค.นี้ คาดว่าเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันอังคารที่ 2 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สธ.ได้ทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งมีคนไม่เห็นด้วยจำนวนมาก โดยเฉพาะประเด็นที่ให้เก็บเงินสมทบจากสินค้าบุหรี่ 2 บาทเข้ากองทุนเพียงประเภทเดียว ไม่รวมสินค้าบาป สุรา เบียร์ และยาเส้น เหมือนกับการเงินภาษีเข้ากองทุนอื่นที่มีการตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้

รายงานข่าว กล่าวว่า สธ.ได้ยืนยันว่าประเด็นการเก็บเงินแต่ภาษีบุหรี่เพียงประเภทเดียว เพราะกระทรวงการคลังเห็นชอบ ขณะที่รายงานข่าวกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า หากจะเก็บเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพควรเก็บภาษีบาปทั้งหมด แต่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เป็นผู้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวให้กับ สธ.

ทั้งนี้ หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ จะกระทบกับผู้ประกอบการบุหรี่อย่างรุนแรง เพราะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกซองละ 2 บาท ทันที โดยเฉพาะการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ที่จากเริ่มใช้อัตราภาษีบุหรี่ใหม่ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ทำให้ยอดขายลดจาก 80 เปอร์เซ็นต์ เหลือ 60 เปอร์เซ็นต์ จากที่เคยกำไรซองละ 7 บาท เหลือกำไรซองละไม่ถึง 1 บาท หากมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกซองละ 2 บาท จะทำให้ขาดทุนจากการจำหน่ายบุหรี่จำนวนมาก

รายงานข่าวจาก ยสท. เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราภาษีเก็บตามมูลค่ามวนละ 1.20 บาท และตามราคา 20 เปอร์เซ็นต์ บุหรี่ที่ราคาไม่เกินซองละ 60 บาท และ 40 เปอร์เซ็นต์ สำหรับราคาเกิน 60 บาท โดยในวันที่ 1 ต.ค. 2562 จะเก็บอัตรา 40 เปอร์เซ็นต์ทุกราคา โดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังแจ้งยังไม่เป็นทางการให้ ยสท. รับทราบจะเลื่อนการปรับขึ้นออกไปอีก 2 ปี หรือ ในวันที่ 1 ต.ค. 2564

อย่างไรก็ตาม หากมีการเก็บภาษีเข้ากองทุนประกันสุขภาพอีกซองละ 2 บาท ผลกระทบก็ไม่ได้ต่างอะไรกับปรับภาษีขึ้นบุหรี่เป็น 40 เปอร์เซ็นต์ทุกราคา ทำให้ราคาบุหรี่เดิมที่ 60 บาทจะขยับเป็นไม่ต่ำกว่า 90 บาทต่อซองหรือเพิ่มขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบุหรี่ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ