บสย.ออก “โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ” ช่วยผู้ประกอบการเพิ่มทุนหมุนเวียน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัด กระทรวงการคลัง ได้เปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยสร้างอาชีพ (MICRO 3) ที่มีวงเงินค้ำถึง 15,000 ล้านบาท ช่วย SMEs รายย่อย กู้ธนาคารง่ายขึ้น เพื่อลดการกู้เงินนอกระบบ

โครงการนี้ นอกจากจะเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเงินทุนไม่มาก และต้องการเงินทุนในระบบโดยมีต้นทุนต่ำแล้ว ยังเป็นโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้ บสย. ช่วยค้ำประกันสินเชื่อแบบระยะยาวถึง 10 ปี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นด้วย

ปรึกษาการค้ำประกันสินเชื่อและการขอสินเชื่อที่ บสย. Call Center 02-890-9999 และ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.tcg.or.th