“ปลัดอุต”ลั่นช่วยเอสเอ็มอีพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ตั้งเป้าปี 64 ส่งออก 1.1 ล้านล้านบาท

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยในงานแถลงข่าว “เปิดยุทธศาสตร์สถาบันพลาสติก กับการทรานฟอร์เมชั่นอุตสาหกรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0″ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ว่า กระทรวงฯมีเป้าหมายให้อุตสาหกรรมพลาสติกไทยเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้นจะเร่งสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการผ่านการวิจัยพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ไปสู่พลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีผู้ผลิตพลาสติกที่คิดเป็น 80%ของผู้ประกอบการทั้งหมด เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน อย่างไรก็ตามมาตรการแรกที่ภาครัฐต้องดำเนินการคือการสร้างจูงใจ ให้ผู้ประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมากขึ้นแลกกับสิทธิประโยชน์ต่อธุรกิจ ส่วนมาตรการบังคับสำหรับไทยน่าจะใช้เวลาอีกหลายปี แต่เชื่อว่าจะเดินไปสู่จุดนั้นตามเทรนด์โลกที่ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มกำหนดสัดส่วนการใช้พลาสติกที่มาจากชีวภาพแล้ว

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่า สถาบันอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและส่งออกเม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกในช่วง 5 ปีจากนี้(2559-2564) ให้มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.1 ล้านล้านบาท คิดเป็นการขยายตัว 30.16% โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลายน้ำเป็น 8.01 แสนล้านบาทผ่านการใช้นวัตกรรมเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าสูงขึ้น และการผลิตเม็ดพลาสติกประมาณ 2.5-3 แสนล้านบาท เพิ่มจากปี 2558 มีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ประมาณ 9.2 แสนล้านบาท แบ่งเป็นการผลิตสินค้าปลายน้ำประมาณ 6.46 แสนล้านบาท เม็ดพลาสติกประมาณ 2.5 แสนล้านบาท โดยเม็ดพลาสติกในไทยไม่เติบโตมากเพราะปริมาณก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ผลิตเริ่มมีจำกัด

“สถาบันจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลายน้ำที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอสเคิร์ฟ) ที่รัฐบาลสนับสนุน ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบันเน้น 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันผ่านการปรับโครงสร้างด้านการผลิตและตลาด ยุทธศาสตร์การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลาสติกต่อหน่วยให้สูงขึ้น และยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการตื่นตัวในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม”นายเกรียงศักดิ์กล่าว

 

 

ที่มา มติชน