สุโขทัยดึงเอสเอ็มอี จัด3งานใหญ่ ขนสินค้าท่องเที่ยว-เกษตร เสิร์ฟคนกรุงฯ 19-23 ก.ย.นี้

สุโขทัยเปิดบ้านดึงเอสเอ็มอี จัด 3 งานใหญ่ ขนสินค้าท่องเที่ยว-เกษตร เสิร์ฟคนกรุงฯ 19-23 ก.ย.นี้

จ.สุโขทัย โหมหนักทำตลาดท่องเที่ยว ส่งท้ายปี 2561 จัดงาน “ท่องเที่ยวสุโขทัย 4.0” ดึงนักท่องเที่ยวยุคดิจิตอล เปิดบ้านนำผู้ประกอบการเอสเอ็มอีท่องเที่ยว ขนสินค้าเกษตรเสิร์ฟคนกรุง ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายนนี้

นายสิโรตม์ มียศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ “ท่องเที่ยวสุโขทัย 4.0” โดยมีนางสาวคัทรียา กันทะชมภู เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานแถลงข่าว



นายสิโรตม์ กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโก โดยในปีนี้ได้เร่งส่งเสริมการตลาด มากขึ้น เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว เช่น การจัดงาน “ท่องเที่ยวสุโขทัย 4.0” เป็นการนำผู้ประกอบการท่องเที่ยว มาหาตลาดใหม่ๆ สร้างมาตรฐานการบริการ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
“ภายในงานจะมีพี่แมว-จีระศักดิ์ ปานพุ่ม” หนึ่งในพรีเซ็นเตอร์โครงการ มาร่วมแจกสติ๊กเกอร์ไลน์แก่ผู้ร่วมงาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กในแอพพลิเคชั่นไลน์ ที่นักท่องเที่ยวในยุคดิจิตอลนิยมใช้ในการสื่อสารกันอีก”ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ที่ MCC Hall ชั้น 4 The Mall บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการดึงผู้ประกอบการมาจำหน่ายสินค้าโอท็อป ของดี จ.สุโขทัย นอกจากนี้ยังมีสินค้าทางการท่องเที่ยวอีกมากมายมาบริการให้คนกรุงได้เลือกซื้อ

พร้อมกันนี้ยังร่วมกับพาณิชย์ จ. สุโขทัย จัดงาน “สุโข Innovation” โชว์สินค้านวัตกรรม หวังบุกตลาดสากล และจัดงานโรดโชว์ “สุขโข แลนด์ แดนเกษตร” ตั้งเป้าเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรเจาะตลาดโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธานเปิดงาน

อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการจับมือผู้ประกอบการ ต่อยอดสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม หวังนำสินค้านวัตกรรมบุกสู่ตลาดสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงขยายมูลค่าการค้า รวมทั้งการขยายโอกาสในการเผยแพร่สินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การจัดงานทั้ง 3 งานในครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรม ที่จะได้นำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาและยกระดับขึ้นด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาให้ผู้บริโภคเลือกซื้อได้โดยตรง ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการ ในการที่จะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ก้าวออกสู่ตลาดสากลเพื่อสร้างมูลค่าการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่จ.สุโขทัย


สำหรับการจัดโรดโชว์สินค้าเกษตร ในงาน “สุขโข แลนด์ แดนเกษตร” นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท์ พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า สุโขทัยเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและมีผลไม้ที่สำคัญทำรายได้ให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดปีละหลายพันล้านบาท แต่ในทุกปีมักประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเมื่อถึงฤดูผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมๆ กันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความพยายามวางมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งกระบวนการผลิต และขยายฐานการตลาด รวมทั้งพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านการผลิตและการสร้างมูลค่าการค้าโดยการแปรรูป พัฒนารูปแบบ คุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรและผลไม้ ให้สอดคล้องกับการตลาดในปัจจุบัน

โดยการจัดงานครั้งนี้ ถือว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสในการเผยแพร่สินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป รวมทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนจากผู้ประกอบการจำนวน 50 ราย การเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรจังหวัดสุโขทัยกับผู้ซื้อ และผู้ส่งออก