ประกวดภาพวาด เทิดพระเกียรติ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญร่วมงานมอบรางวัลประกวดภาพวาด เทิดพระเกียรติ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 6 วันที่ 17 ก.ย.นี้ บริเวณลานวีรันดา ชั้น 1 เดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา)  โดยงานนี้ จัดขึ้นเพื่อเพื่อสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจ พระราชดำริ ตลอดจนพระราชจริยวัตร ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน

สำหรับปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 500 ภาพ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประเภทละ 16 รางวัล   รวมทั้งหมด 64 รางวัล โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และยังมี การนำผลงานทั้งหมด ไปจัดแสดงนิทรรศการ วาดภาพเทิดพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 6 ในหัวข้อ “พลังงาน เพื่อชีวิต” ซึ่งจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 17-19 ก.ย.           บริเวณลานวีรันดา ชั้น 1 เดอะคริสตัล (เอกมัย-รามอินทรา)