มิติใหม่แห่งภาคเกษตร ‘รุกตลาดดิจิตอล’ มุ่งสู่ ‘เกษตร4.0’ หนุนแบรนด์ไทยไปต่างประเทศ 

.เกษตรฯ เดินหน้าพัฒนาตลาดเกษตรดิจิตอล ยกระดับมุ่งสู่เกษตร 4.0 พร้อมเตรียมผนึกเอกชนผลิตสินค้าคุณภาพ หนุนแบรนด์ไทยไปต่างประเทศ  ตามนโยบายตลาดนำการผลิต

นายลักษณ์ วจนานวัช

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เพื่อเปิดมิติใหม่ของการปฏิรูปการผลิตภาคเกษตร จะร่วมบูรณาการกับภาครัฐ และเอกชน ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล โดยการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรบนแพลตฟอร์ม e-Matching Market (อีเอ็มเอ็ม) ด้วยเครื่องมือจับคู่ซื้อขายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ที่จะพัฒนาต่อยอดจากเว็บไซต์ ดีจีทีฟาร์ม หรือ www.dgtfarm.com ของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อปี 2560 อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นไปตามยุทธศาสตร์ยกระดับการเกษตร 4.0  หรือยุทธศาสตร์พระพิรุณ  เพื่อยกระดับราคาผลผลิตแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดรวมทั้งพัฒนามาตรฐานสินค้าให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกตามนโยบายของนายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

นอกจากนี้ยังจะมีการเปิดร้านค้าปลีกสินค้าเกษตรทันสมัย ฟรีแฟรนไชส์ คิวฟอร์ยู และแหล่งรวบรวมสินค้าเกษตรที่มีบริการจับคู่ซื้อขาย (ตลาดสุขใจ) โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถใช้งานได้แล้วบน www.dgtfarm.com และจะสามารถพัฒนาใช้บนสมาร์ทโฟน ในรูปแบบแอพพลิเคชั่น Hello Trade ต่อไป

www.dgtfarm.com

นายลักษณ์ กล่าวว่า แผนยกระดับการเกษตร 4.0 ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต จะมีความร่วมมือกันระหว่างเอกชนกับสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่เอกชนต้องการ และติดตราสัญลักษณ์ หรือแบรนด์สินค้าร่วมกัน หรืออาจจะผลิตสินค้าป้อน โดยใช้แบรนด์ของเอกชน เพื่อส่งขายทั่วโลก อาทิ  บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด เจ้าของการจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก (ไทยไฟท์) จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสินค้าคุณภาพ มีความปลอดภัย นำไปติดแบรนด์ไทยไฟท์ เพื่อจำหน่ายและกระจายสินค้าตามช่องทางตลาดของบริษัทไปทั่วโลก เป็นต้น

นอกจากนี้ จากการหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เห็นว่ายุทธศาสตร์พระพิรุณมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นคณะกรรมการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัลจึงอยู่ระหว่างดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อนำเงินมาพัฒนาระบบยุทธศาสตร์การยกระดับภาคเกษตรไทยภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิตให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป