พระองค์หญิงฯ ทรงพระสิริโฉมในชุดผ้าไหม เปิดงานกาล่ากรุงปารีส

พระองค์หญิงฯ ทรงพระสิริโฉมในชุดผ้าไหม เปิดงานกาล่ากรุงปารีส

เป็นอีกความปลื้มปีติและภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทย เมื่อไอจี ratirod_fon เชิญพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จร่วมงานกาล่า L’Art et l’ame de la Thailande หรือ “ศิลปะแห่งจิตวิญญาณของประเทศไทย”

โดยระบุว่า “It’s our princess big day! Congratulations พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จงานกาล่า L’Art et l’ame de la Thailande เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองคนรุ่นใหม่ เพื่อยกมาตรฐานการผลิตและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของไทย ที่จัดขึ้น ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส”

ส่วนในไอจี sirivannavari_shop ได้เชิญพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระสิริโฉมในฉลองพระองค์ราตรีผ้าไหม จากแบรนด์ SirivannavariCouture