“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทาน รถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ห่วงใยสุขภาพ 3 จชต.

“สมเด็จพระเทพฯ” พระราชทาน รถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ใช้ปฏิบัติงานเชิกรุกด้านสุขภาพ ห่วงใยพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

รถโมบายเคลื่อนที่ – วันที่ 10 ก.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” ในพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลและพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทาน “สิริเวชยาน” อันหมายถึงรถที่ให้บริการทางการแพทย์อันเป็นมงคล ซึ่งเป็นนวัตกรรมงานสาธารณสุขคันแรกของประเทศไทย ที่ให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ประชาชนที่มีฐานะยากจน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้โดยสะดวก สามารถให้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งรณรงค์ป้องกันเชิงสุขภาพให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี

รถโมบายเคลื่อนที่
พล.อ.ประวิตร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน”

พล.อ.ประวิตร กล่าวอีกว่า รถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน” เป็นการสนองพระราชดำริของพระองค์ท่าน หลังเมื่อเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา ทรงชื่นชมผลการปฏิบัติงานการดูแล และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเด็กพิการ และครอบครัว พร้อมกันนี้ทรงพระราชทานพระราชดำริให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดการพัฒนาโครงการสืบสานแนวพระราชดำริเก้าอี้สุขใจ รอยรักของครอบครัว และต่อมาผู้เกี่ยวข้องจึงได้มีการพัฒนาโครงการขึ้น เป็นรองเท้าสั่งตัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กพิการฟื้นฟูโครงสร้างทางร่างกายเช่นกระดูกสันหลัง กระดูกเท้าระบบกล้ามเนื้อต่างๆ เป็นต้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปจนถึงระดับที่สามารถประคองนั่งยืนและเดินได้ด้วยตนเอง รวมทั้งจะช่วยลดภาระให้ครอบครัวไม่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดูแล และให้การช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้แต่สามารถทำงานได้ตามปกติอันจะช่วยในการยกระดับฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รถโมบายเคลื่อนที่
พล.อ.ประวิตร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานรถโมบายเคลื่อนที่ “สิริเวชยาน”

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้ ในนามของรัฐบาลส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอตั้งปณิธานว่า จะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ ในการดูแลสุขภาพ และสาธารณสุขเชิงรุกของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บังเกิดผลสำเร็จเป็นรูปประธรรมเกิดประโยชน์ และความสุขต่อประชาชนอย่างหาที่สุด