กรมพัฒน์ฯ มอบตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” ให้ร้านอาหารไทยครั้งแรกในไทย

กรมพัฒน์ฯ มอบตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT”

กระทรวงพาณิชย์ พัฒนาความเป็นไทยต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านร้านอาหารไทย โดยจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” ให้สุดยอดร้านอาหารไทยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 579 ร้าน ใน 3 ประเภทคือ Thai SELECT PREMIUM 7 ร้าน Thai SELECT จำนวน 522 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE จำนวน 50 ร้าน พร้อมเชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 11 ชาติ ร่วมเป็นกระบอกเสียงเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเปิดประสบการณ์สัมผัสรสชาติอาหารไทยที่ต้องประทับใจไม่รู้ลืม

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัด “พิธีมอบประกาศเกียรติคุณและป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT” ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  ซึ่งเป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “สำรับไทย ศาสตร์และศิลป์แผ่นดินสยาม” เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของอาหารไทยที่มีความประณีต และสวยงาม ประเทศไทยมีความอัศจรรย์ในทุกๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม รวมถึงอาหารที่มีวัตถุดิบหลากหลาย ขั้นตอนการปรุง และรสชาติที่ละเมียดละไมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้รากเหง้าของวัฒนธรรมไทยหยั่งลึกอยู่ในความเป็นอยู่ของคนไทย

กระทรวงพาณิชย์ได้มองเห็นโอกาสในการสร้างความเป็นไทยให้สามารถต่อยอดออกมาเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยยกระดับธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยให้มีมาตรฐาน แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ไทยภายใต้ตราสัญลักษณ์ “Thai SELECT”  ในแนวคิด “ Visit Thai, Eat Thai, Fly Thai” ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และจดจำอาหารไทยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างประสบการณ์ด้านการกินอยู่ในวิถีไทย ตลอดจนเชื่อมโยงการค้าให้เข้าถึงฐานราก กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น นำไปสู่การขยายโอกาสทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศมากยิ่งขึ้น

นายสกนธ์ กล่าวเพิ่มเติม  กิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงพาณิชย์ได้มอบป้ายตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ให้แก่ร้านอาหารไทยในประเทศไทยที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ 6 ด้าน คือ รสชาติอาหาร (30 คะแนน) วัตถุดิบ (20 คะแนน) สุขอนามัย (20 คะแนน) รายการอาหาร (10 คะแนน) การตกแต่งร้าน/บรรยากาศ (10 คะแนน) และการบริการ (10 คะแนน) จำนวน 579 ร้านทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) Thai SELECT PREMIUM จำนวน 7 ร้าน อาทิ  บลู อิเลเฟ่นท์ กรุงเทพฯ และภูเก็ต,  ครัวภัทรา,  Osha Thai Restaurant and Bar, บ้านสุริยศัย  และศาลาริมน้ำ ซึ่งThai SELECT PREMIUM เป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม มีเมนูอาหารที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การตกแต่งร้านสื่อถึงความเป็นไทยและมีบริการที่เป็นเลิศ (ได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป)

2) Thai SELECT จำนวน 522 ร้าน เป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพเยี่ยม มีเมนูอาหารไทยแบบต้นตำรับ (ได้คะแนนระหว่าง 75-89 คะแนน) และ 3) Thai SELECT UNIQUE จำนวน 50 ร้าน จะมีลักษณะคล้ายกับประเภท Thai SELECT แต่มีความแตกต่างตรงที่มีเมนูอาหารที่อนุรักษ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น (ได้คะแนนระหว่าง 75-89 คะแนนขึ้นไป)

“ร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT จะเป็นการชี้เป้าให้นักท่องเที่ยวและนักชิมอาหารไทยได้มั่นใจว่าร้านแห่งนี้สามารถปรุงอาหารตามมาตรฐาน ถูกหลักกรรมวิธี มีวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เป็นอัตลักษณ์ของไทย โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai SELECT ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทยระดับประเทศ  ซึ่งในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย 11 ชาติ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ อุซเบกิสถาน อินเดีย รัสเซีย ออสเตรเลีย เปรู ชิลี และปานามา เข้าร่วมพิธีด้วย ซึ่งคณะทูตจะเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai SELECT ส่งต่อไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาสัมผัสรสชาติอาหารไทยที่จะต้องประทับใจไม่รู้ลืม และนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอีกด้วย” นายสกนธ์  กล่าวในตอนท้าย