พาณิชย์ฟุ้งเม็ดเงินหมุนเวียนร้านธงฟ้าประชารัฐกว่า 4.5 แสนล้าน ยืนยันปี’62 เดินหน้าต่อ

นายวิชัย โภชนกิจ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยในส่วนของแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” พบว่ามีจำนวนร้านค้าผู้สมัคร 11,356 ร้านค้า กระทรวงพาณิชย์ส่งกรมบัญชีกลาง 21,845 ร้านค้า ธนาคารกรุงไทยส่งข้อความไปแจ้งผู้สมัครแล้ว 15,162 ร้านค้า ร้านค้าดาวน์โหลดแอพ 7,841 ร้านค้า ร้านค้ายังไม่ดาวน์โหลดแอพ 7,321 ร้านค้า ร้านค้าใช้งานแอพ แล้ว 3,203 ร้านค้า รวมจำนวนเงินที่ใช้ไปในโครงการตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 ถึง 19 ส.ค. 2561 จำนวน 34,996,076 บาท จากวงเงินที่ใส่ในบัตร 48,000 ล้านบาท และยังพบว่าหลายรายใช้เงินจับจ่ายมากกว่าวงเงินที่ให้ไว้ในบัตร

ส่งผลให้ในภาพรวมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศมีเงินหมุนเวียนกว่า 96,000 ล้านบาท ซึ่งตามทฤษฎีการใช้จ่ายในระดับรากหญ้า หากกระตุ้นเงินงบประมาณลงไปจะทำให้เงินหมุนไป 5 รอบ หรือน่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 450,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นเม็ดเงินซื้อสินค้าชุมชน เช่น น้ำพริก กุ้งแห้ง และไส้อั่ว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เตรียมว่าจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเก็บข้อมูลรายได้สินค้าชุมชนที่จำหน่ายในโครงการ

ทั้งนี้ แอพดังกล่าวจะเน้นร้านค้าเป้าหมายซึ่งเป็นร้านค้ารายย่อย รถเร่ และแผงค้าในตลาดสด ทำให้การสำรวจความพึงพอใจจากผู้ถือบัตรล่าสุดพบว่า มีความพึงพอใจโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง 99% จากที่ก่อนหน้านี้บางส่วนไม่พอใจที่ร้านค้าเข้าร่วมโครงการมีน้อย รายการสินค้ามีน้อย และสินค้าที่จำหน่ายไม่ตรงตามความต้องการ หลังจากที่เร่งติดตั้งเครื่องอีดีซี และเพิ่มทางเลือกในการจ่ายเงินผ่านแอพถุงเงินประชารัฐ และเพิ่มสินค้าชุมชน ตลอดจนขยายร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเข้าไปในตลาดสด ทำให้ผู้ถือบัตรส่วนใหญ่พอใจ

เพื่อจะได้รับทราบตัวเลขเงินสะพัดสู่ชุมชนอย่างเป็นทางการด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันจะดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องในปี 2562 แน่นอนหลังสำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณโครงการออกมาแล้ว ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่า หากทำต่อเนื่องอย่างน้อย 2-3 ปี เศรษฐกิจรากหญ้าจะฟื้นตัวดีขึ้นอย่างแน่นอน